Kilde til menneskelig likeverd?

“Universell egalitarisme, fra hvor idealene utløper om frihet, kollektiv solidaritet, aktiv kontroll over eget liv, frigjøring, samvittighetsbasert moral, menneskerettigheter og demokrati, er en direkte arv etter den jødiske rettferdighetsetikken og den kristne kjærlighetsetikken. Denne arven, vesentlig uforandret har vært kilden til kontinuerlig kritisk vurdering og re-tolkning. Til denne dag, finnes det ingen alternativ (…) Alt annet er bare postmoderne snakk.”
– Jürgen Habermas, tysk filosof, sosiolog (antakeligvis verdens nåværende mest anerkjente) og ateist

“Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til landsmennene dine, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren.”
3 Mos 19,18

“Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.”
Gal 3,28

“Den allmektige Gud har gitt meg to oppgaver, opphevelsen av slavehandelen og omvendelsen i moral.”
William Wilburforce (skrevet som 28-åring), britisk politiker og fremste forkjemper for opphevelse av slavehandel- og hold i Storbritannia