Imagine No Religion?

Du står helt fri til å forestille deg drager (anbefales) eller en verden uten “religion”, slik som John Lennon. Vårt Land melder om at stadig færre tror på Gud i Norge, men hvis de nyeste tallene fra Pew stemmer, er likevel både John Lennon, Sam Harris og Karl Marx sine håp på vei mot en kald, våt grav.

“. . . the religiously unaffiliated population is projected to shrink as a percentage of the global population, even though it will increase in absolute number. In 2010, censuses and surveys indicate, there were about 1.1 billion atheists, agnostics and people who do not identify with any particular religion.5 By 2050, the unaffiliated population is expected to exceed 1.2 billion. But, as a share of all the people in the world, those with no religious affiliation are projected to decline from 16% in 2010 to 13% by the middle of this century.”

Og godt er det, av en rekke ulike grunner. John Lennon er godt over gjennomsnittlig naiv når han innbiller seg at det å fjerne “religion” er en god vei til fred, jf. f.eks. her og her. Videre er det vanskelig å se hvordan det kan eksistere en gjennomgående rasjonell virkelighetsforståelse uten i det minste et konsept om Gud, og det er likedan utfordrende å se hvordan en konsekvent ateist kan unnslippe Nietzsche og klare å bygge opp en troverdig moralfilosofi fra grunnen av, dersom gud virkelig var død. Vel, mer om dette siste poenget i en av (max 3) kommende poster. Religionskritikken må likeledes fortsette, men helst den mer intelligente varianten.

Islam er den store vinneren i Pew sin undersøkelse, lokalisert i områder med stor befolkningsvekst, og vil følgelig skyte i været frem mot 2050, hvor den er nær sidestilt med kristendom i antall og hver tiende europeer vil være en muslim. Buddhisme er en lite misjonerende retning, og er derfor ifølge Pew den eneste som vil synke frem mot 2050. Personer uten religiøs tilhørighet derimot stiger i absolutt tall, men synker som en andel av verdens befolkning, overgått av selv hinduisme.

Kanskje nedgangen kan forhastes ytterligere med en pågående renessanse i aristotelisme?

Pew spår dessuten at fire av ti kristne vil være fra Afrika sør for Sahara. Så jeg vet ikke med deg, men jeg er allerede godt i gang med å øve opp afrikansk-engelsken min.

Men hvis du faktisk liker å forestille deg ting, anbefaler jeg varmt denne beskjedne omskrivingen fra filosof William Vallicella.

Imagine No ‘Imagine’

Imagine no ‘Imagine’
It’s easy if you try
No more lefty lyrics
Above us more than sky.

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And Lennon’s song’ll go unsung.

 • Medicineman89

  Mulig jeg misforstår deg her, men mener du at det er bra at andelen religiøse stiger, selv om det er andre religioner enn kristendommen som vokser mest? Jeg trodde du mente at kristendommen var den sanne religion, og det virker da merkelig for meg å heie frem vekst i andre trosretninger, som du vel må tenke at er uriktige? Eller er det viktigere at folk tror det finnes ett eller flere guddommelige vesener, så lenge de ikke er ateister?

  Jeg synes ikke at det er det minste rart at man forventer en vekst i andelen religiøse. Som du skriver skyldes det først og fremst en befolkningsvekst i områder der religion fremdeles står sterkt, Men samtidig områder der vitenskapen og menneskerettigheter står svakere enn i Vesten. At andelen religiøse stiger kan ikke ses på som en “seier” for religiøs filosofi, og bør etter min mening definitivt ikke ses på som et gode for verdensutviklingen.

  • Som du sier, er det en sannhet med mange mulige modifikasjoner. Jeg tror klart at det er en fin ting at mennesker beholder interessen for det “transcendente” og metafysisk utprøving, selv om det naturligvis er enorme forskjeller innad i både “religiøse” og ateistiske retninger. Jeg har enorm respekt for utvalgte “religiøse” og ateistiske retninger, og mer forakt for andre. Det er selvfølgelig knapt noen garanti for at utviklingen vil gå i en mer sofistikert filosofisk retning, men jeg tror i det minste at det kan gi bedre forutsetninger enn om storparten av befolkningen holdt til materialisme/naturalisme, som ofte (og ofte uten argumenter) har avvist slike ting a priori. Det var nok mer fruktbart for Paulus å diskutere med de greske hedningene, enn mange moderne sekularister.

   Spesielt for oss som er naive nok til å tenke at vestlige menneskerettigheter/moralfilosofi og moderne vitenskapsfilosofi er uløselig fra monoteisme generelt, og klassisk gresk-jødisk-kristen tradisjon spesielt. :)

   • Medicineman89

    Yes, det gir litt mer mening :)
    Men generelt tror jeg De færreste, både religiøse og ateister, har et gjennomtenkt metafysisk fundament for sin virkelighetsforståelse. De fleste har vel arvet holdninger og tro fra sine foreldre eller øvrige sin kultur, og legger det til grunn uten å vurdere alternative livssyn.

    Det skal bli spennende å lese hva du skriver om moralfilosofi, hvis det var det du hadde tenkt å se på fremover :)