Skeptisk til manus

Takk for alle som kom på mandag og holdt ut en intens halvannen time, spekket med en rekke tema. Har fått et par forespørsler på manus, så tenkte jeg like godt kunne legge det ut her for alle interesserte, sammen med noen gode linker for spesielt interesserte.

Det er viktig å påpeke at manuset er skrevet for eget bruk, men på en sammenhengende måte som er fullt forståelig for andre lesere. Den kan ikke brukes som kilde til en skoleoppgave eller lignende, men spør meg gjerne for direkte kilder gjennom kontaktinfo i menyen til høyre. Foredraget selv inneholdt mye stoff utenfor manus, og hoppet også over enkelte deler. Vanligvis lager jeg ikke så detaljerte manus, men denne gang var det viktig å få selv små detaljer riktig.

pile-of-papers2En lydfil er visstnok på vei, og blir linket til når den kommer. Der har du gleden av å høre min lyse, over gjennomsnittlig engasjerte stemme, men ser dessverre ikke min pinsekarismatiske fekting med armer eller elegante, visuelle eksemplifiseringer av poeng i foredraget.

Materialet vil bli raffinert, utdypet, tabloidisert og spisset til blogginnlegg, provoserende avisinnlegg og foredrag det neste året. Slikt gir mersmak! :)

Last ned her: (Red: Send mail til mail@danieljoachim.org om du ønsker tilsendt kopi)

Innhold

Kort oppsummert er målet å vise hvorfor det i det hele tatt er mulig å være ateist i Norge i 2013, kontra et europeisk samfunn for litt over 300 år siden hvor Gud virket som en selvfølge. Jeg ønsker å problematisere disse grunnene, og vise at vitenskap ble redefinert for 300 år siden til å være en søken etter sannhet, til å være en søken etter nytte. Naturvitenskap er et fantastisk verktøy, men når folk flest har glemt hva som skjedde for 300 år siden og bygger sitt virkelighetsbilde på et verktøy som ikke er designet til å finne helhetlig virkelighet, er vi langt ute å kjøre.

Deretter argumenterer jeg for at filosofi er overlegent til naturvitenskap for å tilegne mennesket kunnskap, og er den høyeste av alle vitenskaper. Grunnleggende forståelse av filosofi er beste medisin mot mye tankeløst svada i dagens samfunn. En retur til Aristoteles og Aquinas’ sin forståelse av natur vil hjelpe oss til å en mer helhetlig forklaring på universet også fremover. Jeg viser noen grunner til hvorfor Aristoteles er overlegen til dagens modernistiske og sporadiske forståelse av naturen, og hvordan en retur til aristotelisk-thomistisk inspirert naturfilosofi igjen vil gjøre Gud til en selvfølgelig sannhet i fremtidens samfunn, med en påfølgende oppblomstring av både kristendom, islam og jødedom i akademiske og sekulære miljø.

Kort sagt: Å utfordre alle ting vi trodde vi visste! :)

En fin bivirkning ved det hele, er en basic forståelse av nettopp hvorfor nyateistene er til de grader intellektuelt underlegne utenfor fagfeltet sitt.

Kronologisk inneholder den utvalgte tema:

  • Introduksjon til filosofi, og hvorfor det betyr noe
  • Vitenskap og filosofi, og hvorfor filosofi er overlegen til naturvitenskap, selv om de er best komplementære
  • Hvorfor mange nordmenn lider av scientisme, og hvorfor det er farlig
  • Naturfilosofi og metafysikk – de mest grunnleggende verktøy til sannhet
  • Mot Aristoteles, en basic innføring i rammeverket hans, og noen argumenter for hvorfor han fremdeles har rett
  • Aquinas sine Gudsbevis og et forsvar for en udødelig sjel
  • Evolusjonsteori, kvantefysikk, annen naturvitenskap og metafysikk i aristotelisk rammeverk
  • Hvorfor vi må forkaste lojaliteten til den materialistiske modellen, og en retur til en helhetlig naturforståelse

Enjoy!

Jeg legger snart ut lydlink, linker til relevante bøker, artikler og forelesninger for videre research, fulgt av neste del av Nagel-serien!

“En av mine favorittsitat: «Moderne naturvitenskap er som en metalldetektor. Selv om den finner metallet, utelukker ikke det at det eksisterer andre ting». Problemet oppstår 300 år etter når folk har glemt at det de konstruerte bare var en metalldetektor, men bruker det for å konstruere et bilde av virkeligheten. Enkelt sagt: Metalldetektoren kan finne metallbladet på en kniv, men den er ute av stand til å finne treskaftet eller lærslira, selv om vi bruker både skaftet og slira ubevisst hele tida.

Materialismen vil antakeligvis falle, Aristoteles vil forhåpentligvis få sin revansje, og dette er allerede på vei. En gunstig bieffekt av dette, er at filosofi og teologi igjen vil gå under det allmenne begrepet «vitenskap» og Gud vil igjen bli en naturlig sannhet blant folk flest, slik at jødedom, islam og kristendom, som opererer med en ultimat, ikke-kontingent skaper, vil få ny kraft også i akademiske, sekulære miljø i Vesten. Altså ikke fordi folk før i tida var dumme, men fordi vi nå i tida har definert oss selv blinde.

Gud er vår sannhet. Jesus er vår Gud. Sjelen vår var designet for å søke Ham!”

Ikke rart kristne er (nesten) like gærne som dette?

PS: Innholdet i filmen er ironisk, dersom det fortsatt skulle være uklart…