Fire årsaker som forandrer alt

Siden jeg har kritisert mange andre, er det på tide å begynne å tegne rammeverket for den posisjonen jeg selv forsvarer, og finner overlegen til andre posisjoner i beskrive virkeligheten (spesielt materialistiske varianter): Nemlig et aristotelisk-thomistisk influert syn, heretter kalt A-T. Du vil raskt forstå hvorfor dette er relevant for hvordan vi ser på virkeligheten, inkludert en Gud og en udødelig sjel.

“The world is an astonishing place, and the idea that we have in our possession the basic tools needed to understand it is no more credible now than it was in Aristotle’s day.”
– Thomas Nagel

Posisjonen har sine røtter i både Platon og Aristoteles fra den greske antikken omkring 400 f.Kr., har blitt utviklet videre gjennom Thomas Aquinas og skolastikerne i middelalderen, og raffinert av thomister og neo-aristotelister (og andre som forsvarer enkeltdeler av dette synet) opp til idag for å møte dagens utfordringer og diskusjoner. A-T ble av mange forlatt på 1700-tallet i verdenshistoriens største revolusjon. Dette er mye av grunnen til at det er mulig å være ateist på et rasjonelt grunnlag idag, og har gitt oss mange av de moderne “filosofiske problemene”, som kausalitet, induksjon, mind-body, osv.

Problemet nå, er bare at det å ignorere A-T for 300 år siden, var fullstendig uten filosofisk eller vitenskapelig forsvar, og var sannsynligvis en av menneskehetens største tabber. Ikke fordi det ble mulig å være ateist (hold lettkjøpt psykologi utenfor), men fordi vi nå har store problemer med å forklare den helhetlige…virkeligheten. Aristoteles hadde feil i hans syn på datidens fysikk, men det er fullstendig irrelevant for hans lære om metafysikk (ulikt hva ellers dyktige Sean Carroll tror), siden dette utgjør en helt annen kategori, og derfor fremdeles står imot tidens tann, som Nagel vitner om.

Aristotelisme holder til en moderat realisme (ikke ekstrem realisme som Platon), og kalles ofte for “common sense-posisjonen”. Det vil si, at mens moderne intellektuelle virker besatt av å vise at tingene du opplever egentlig er en illusjon, holder A-T til at virkeligheten virkelig i stor grad er slik du oppfatter den. Faktisk, er det ingen logisk sammenhengende måte du kunne oppfattet virkeligheten slik i utgangspunktet, dersom den ikke virkelig var sånn på et nivå. Farger er ikke bare fotoner i bevegelse, matematikk og logikk er ikke bare en fiktiv tilnærming lokalisert i hjernen din, bevisstheten din er ikke bare en illusjon, skapt av av nerveceller som fyrer i visse mønstre og DU, iPoden, vann eller treet i hagen din er ikke bare en samling av sub-atomiske partikler i bevegelse.

Naturligvis eksisterer fotoner, nerveceller og sub-atomiske partikler, men de utgjør ikke hele historien. Problemet med moderne materialisme er at den amputerer seg vekk fra å forstå virkeligheten vi lever i på et høyere nivå, og ender opp med et dypt inkoherent bilde, hvor man ikke på sitt eget intellektuelt fundament (uten å låne verktøy den ikke har tilgang til) er i stand til å finne sannhet, menneskehet, moral eller sammenhenger i naturen. A-T kan fortsette lenge etter materialismen slutter, og når mye lenger, helt til en sammenhengende forståelse av universet.

Arven fra Platon og Aristoteles er sentral i det vi kaller klassisk teisme, som har vært det dominerende synet til grunn for teistisk filosofi siste 2300 år, inkludert kristendom, islam og jødedom.

ballSå, til å forklare A-T i en serie av poster, om noe forenklet. Vi starter med en av de viktigste byggestenene, som er HELT nødvendig å forstå, for å forstå noe som helst. Nemlig de fire årsakene, som først beskrevet av Aristoteles.

Alle ting i naturen kan forklares ved hjelp av fire årsaker. La oss bruke en blå gummiball som eksempel for å hjelpe oss med å vise poenget. Disse er:

Materiell årsak

Hva er tingen laget av? Jo, i dette tilfellet er ballen laget av gummi. Enkelt nok.

Men gummi kommer i mange ulike former. Ikke bare gummiballer, men også bildekk, volleyballer og kondomer. Hva gjør at akkurat dette er en gummiball? Det forklarer vi ved…

Formal årsak

Dette er formen, strukturen og mønsteret som materien utgjør. Med ballen, kan vi her se at komposisjonen gir visse egenskaper. Den er solid, spretten, kuleform, blå.

Denne ureduserbare kombinasjonen av materie OG form er spesielt viktig for senere idèer, og er det vi kaller for hylomorfisme. (Fra gresk: Hyle = Materie + Morphe = Form)

Men hvordan kom denne ballen inn i eksistens? Tidligere eksisterte ikke ballen. Nå gjør den det. Hvordan? Det bringer oss til…

Effektiv årsak

Hvordan ble tingen skapt? Med ballen, er løsningen igjen åpenbar. Handlingene til arbeiderne og maskiner på en fabrikk som fulgte veien fra rågummi til ferdig ball. Så til slutt, og kanskje viktigst: Hvorfor eksisterer ballen?

Final årsak

Dette utgjør målet eller hensikten til tingen. Ballen har tidligere eksistert i sinnet på den som kom opp med idèen til å lage den, og skal sannsynligvis f.eks. bringe glede til et barn.

4causes

Hele historien

Disse årsakene gir en komplett forklaring, og er viktig lære for mye av det vi kommer tilbake til. Du kan naturligvis spørre videre hvor gummien kom fra, hvordan den ble formet, hvorfor fabrikken eksisterer, osv, men svaret vil alltid være nye eksempler av materielle, formale, effektive og finale årsaker. Eksistensen av de finale årsakene viser dessuten at universet ikke er meningsløst og mekanisk, men har en iboende teleologi (Fra gresk: Telos = Mot et mål, ende) som viser at den er målrettet. Dette er som sagt ikke et spørsmål om vitenskap, men filosofi.

Men disse fire årsakene gjelder ikke bare for menneskelige artefakter, som blå gummiballer. De gjelder for alle ting, både organiske og inorganiske, naturlige og menneskeskapte.

I biologien har vi f.eks. nyrer og hjerter, som er effektivt forårsaket av visse embryoniske celler og har final årsak i (er rettet mot å) rense blod og pumpe det rundt i kroppen. Evolusjonsbiologer bruker denne typen språk hele tiden, selv om de egentlig ikke har lov til det, og viser at A-T lever videre ubevisst, i forsøk på å gjøre den materialistiske forklaringen med en formålsløs natur litt mindre irrasjonell. Mange tror at Darwin ga det endelige nådestøtet til Aristoteles, men i virkeligheten var det sannsynligvis stikk omvendt; han styrket Aristoteles! Merk at dette ikke har noe å gjøre med Intelligent Design eller kreasjonisme. Teleologi er ikke et alternativ til moderne kosmologi eller evolusjon, men utgjør et bedre fundament for dem. (For deg som ønsker å tjuvstarte; les Gilson)

“If the Nobel Prize could be awarded posthumously, I think they should consider Aristotle for the discovery of the principle implied in DNA. (…) ..the reason for the lack of appreciation, among scientists, of Aristotle’s scheme lies in our having been blinded for 300 years by the Newtonian view of the world”
– Max Delbrück, tysk-amerikansk biofysiker og nobelprisvinner

Moderne mennesker kuttet ut formale og finale årsaker (siden de ikke passet inn i en matematisk modell), og beholdt  bare materielle og effektive årsaker. Men som vi skal se var dette en stor tabbe, siden disse to selv blir uforklarlige uten de resterende årsakene.

Men hvor eksisterer disse formene? Hvorfor skal vi tro at slike formale og finale årsaker virkelig eksisterer? Og selv om de skulle gjøre det; kan vi ikke bare fortsette å ignorere dem?

Det kommer vi tilbake til i neste post.

Edit: Neste post – Forført ut av form

Why – damn it – it’s medieval,” I exclaimed; for I still had all the chronological snobbery of my period and used the names of earlier periods as terms of abuse.”
– C. S. Lewis, Surprised by Joy

Neil deGrasse Tyson gjør ting han ikke kan

Det bor en liten Harald Rønneberg i oss alle, og han dukker gjerne frem når vi beveger oss utenfor vårt eget felt. I forlengelsen av det, er det…interessant…hvordan noen suverene vitenskapsmenn høres ut som barneskolebarn når de forsøker å bruke autoriteten fra sitt eget felt til å uttale seg om noe man tydeligvis ikke har gjort noen form for research på.

Neil deGrasse Tyson er neste eksempel på det når han får forsøker seg på religion og filosofi i forkant av den nye TV-serien Cosmos: A SpaceTime Odyssey, en videreføring av Carl Sagan på 90-tallet. Tyson er briljant på alle måter som astrofysiker og forfatter, og også tydelig naturalist/agnostiker. Det er derfor synd at han bruker sin høye respekt innen naturalist-miljøet til å dumme ned hele debatten og spre vrangforestillinger. Det står respekt av å fint innse sine begrensninger for å unnlate og uttale seg om slikt, men det skammelige er at han gjør det likevel. Attpåtil offentlig. Attpåtil oppsiktsvekkende bastant.

Lydklipp fra William Lane Craig her.

william-lane-craig

Jeg har ikke for vane å anbefale William Lane Craig. Selv om han er en veldig dyktig moderne filosof og debattør, og en saklig kristen gentleman uten like i møte med både arrogante og ikke-arrogante motstandere, deler jeg som thomist verken Craig’s gudsargumenter, filosofi eller mye teologi. Mange ateister hater visstnok Craig og kaller ham “an incompetant hack”, men jeg har fortsatt til gode å se solide begrunnelser. Den beste begrunnelsen må være at han har utfordret egne helter som Hitchens og Harris.

Men i det siste klippet på den ukentlige podcasten Reasonable Faith river han Tyson i biter på en lett forståelig måte. Alt fra Tyson sin overaskende dårlig begrunnede god-of-the-gaps-argumentasjon (hvor han er i godt selskap med vår egen Lars Gule), til rent oppspinn om bibeltolkning, Sir Isaac Newton, psykologiske forklaringer og Gud som skjeggete mann eller personlig følelse, videre til å avsløre hans lave forståelse av filosofi og metafysikk. Mennesker som ikke er trent i filosofi har ingen faglig troverdighet når det gjelder å uttale seg om ytterste virkeligheter. At folk som Tyson er villig til å synke så lavt for å kritisere Gud, lover ikke godt for hans evne til å forsvare sin egen virkelighetsforståelse (spesielt når hans og forgjenger Carl Sagan’s versjon av materialisme er dypt inkompitabel med naturvitenskap).

Gud er klart forstått i klassisk tradisjon, og er ikke en del av naturen. Han hører derfor fremdeles hjemme på filosofiens hjemmebane, og er like gjeldende uavhengig av vitenskapelige fremskritt siste århundrer (jf. bilde øverst). Jeg har tidligere skrevet litt om “kampen” mellom tro og vitenskap:

The final showdown: Kristen tro vs. vitenskap
Er Gud en erstatning for vitenskapelige forklaringer?

Tyson down. Don’t quit your dayjob.

Et lynkurs i kritisk tenkning er kanskje på sin plass før du hører Tyson sin “religionskritikk”. Den samme kritiske tenkningen som ville fått Tyson til å forstå at hans naturalistiske utgangspunktet er langt fra opplagt. Alle argumenter har både et logisk og retorisk innhold. Logos, det logiske/fornuftige innholdet, vurderer hvorvidt premissene dine er holdbare, og om konklusjonen følger fra premissene. Pathos, det retoriske innholdet, blir ofte brukt for å gi argumentet en fin innpakning og tiltale følelsene hos tilhørere. Hvis personen bare benytter pathos, uten logos, forstår du raskt at hun/han mest sannsynlig ikke aner hva han prater om, ønsker å bruke retorikk for å dekke for dette, og er mer interessert i likes, retweets, jubel, selvtillit-boost eller klapp på skuldra, enn sannhet. Lite beundringsverdig!

Klippet fra William Lane Craig finner du her.

Podcasten kan forresten anbefales i sin helhet, og kan abonneres fra iTunes eller fra egen app på mobil.

neil_degrasse_tyson_quote

Jess Tyson, og det samme kan sies om alle objektive virkeligheter, inkludert Gud.

Logos – Pathos: 1-0.

Anbefalinger for en smartere hverdag

I tiden etter Petter Dass har det vært større pågang med forespørsler om foredrag. Siden jeg foretrekker å møte folk fysisk og prøve ut idèene mot kloke hoder, har det dessverre blitt dårlig med tid til innlegg her og andre steder i det siste. Et par nye er på vei.

Hvis dere ønsker å få en tale om tema som kristen tro, vitenskap, filosofi, menneskehandel, samfunnsengasjement, bevis for Guds eksistens eller falsifisering av filosofisk materialisme; send gjerne en mail til adressen på høyre side. På LinkedIn scorer jeg visstnok høyest på “public speaking”, så jeg håper det kan gi tilhørere et interessant innhold på en (relativt) underholdende måte. For målgrupper fra konfirmanter, til ungdommer, studenter og voksne. Lett eller tungt nivå.

Anbefaler dessuten fremdeles ulike tema fra de dyktige menneskene i Tankesmien Skaperkraft. Fra menneskeverd og skribentkurs til entreprenørskap.

Rundt om i Norge har jeg derimot lovet en oppdatert anbefalingsliste med bøker og annet. Let’s face it: Mot verdenshistoriens store tenkere, som har skrevet gode bøker om alle mulige slags tema, er våre egne idèer og tanker veldig lite verdt om vi starter fra bunnen av. Derfor burde det vært obligatorisk å lese seg opp før man entrer slike debatter på høyere nivå. Folk som bruker mesteparten av sin tid på nettforum, kommentarfelt og Youtube, og ikke prioriterer å pløye gjennom grunnleggende bøker, gjør gjerne ethvert forsøk på en innholdsrik diskusjon vanskelig. Der vil jeg starte med å anbefale Harry Frankfurt med den herlige lille håndboka On Bullshit.

IMG_1175
Yes, I’m looking at you…

Bøker har dessuten den fordelen av å kunne fortelle historier fra A til Å, og er ikke begrenset til få tegn og sporadiske tema. Jeg burde strengt tatt få royalties av dette, men…lønn i himmelen og alt det der. Så, her er en oppdatert liste. For mer info; trykk på link. Overskriftene er noe glidende, men er en grov oversikt:

Bøker

Spesielt anbefalt

David Bentley Hart – The Experience of God: Being, Consciousness, Bliss (Les hvorfor her.)
Edward Feser – The Last Superstition (Hallvard Jørgensen har et fint resyme her)

Mot nyateisme/ateisme/materialisme

Bjørn Are Davidsen – Svar på tiltale
David Bentley Hart – Atheist Delusions: The Christian Revolution and Its Fashionable Enemies (Veldig god. Med fokus på historiemyter)
David Marshall – The Truth Behind the New Atheism: Responding to the Emerging Challenges to God and Christianity
Patrick Madrid & Kenneth Hensley – The Godless Delusion: A Catholic Challenge to Modern Atheism (Lettvekter, men lesverdig)
Peter Williams – A Sceptic’s Guide to Atheism
Tim Keller – The Reason for God: Belief in an Age of Skepticism

Historie med fokus på kristen tro og fremvekst av vitenskap

Alfred North Whitehead – Science and the Modern World
Edward Grant – A History of Natural Philosophy: From the Ancient World to the Nineteenth Century

James Hannam – God’s Philosophers: How the Medieval World Laid the Foundations of Modern Science

James Hannam – The Genesis of Science: How the Christian Middle Ages Launched the Scientific Revolution

Bevis for Jesu’ oppstandelse

Gary R. Habermas & Michael R. Licona – The Case for the Resurrection of Jesus
Lee Strobel – The Case for Christ: A Journalist’s Personal Investigation of the Evidence of Jesus (Student Edition) (En fin og lettlest innføring til tema for tenåringer og studenter, men en lettvekter i forhold til de andre bøkene på lista her)
Michael R. Licona – The Resurrection of Jesus: A New Historiographical Approach
N. T. Wright – The Resurrection of the Son of God (Anbefalt. Wright er trolig verdens ledende bibelhistoriker)

Thomisme (Filosofi i tradisjon etter Thomas Aquinas)

Christopher Martin – Thomas Aquinas: God and Explanations
Edward Feser – Aquinas
Edward Feser – Scholastic Metaphysics: A Contemporary Introduction
Etienne Gilson – Thomistic Realism and the Critique of Knowledge
Ralph McInerny – Praeambula Fideo: Thomism and the God of the Philosophers
Reginald Garrigou-Lagrange – Reality: A Synthesis of Thomistic Thought
Thomas Aquinas – Summa Theologica

Sinnsfilosofi aka Philosophy of Mind

E. J. Lowe – An Introduction to the Philosophy of Mind
Edward Feser – Philosophy of Mind
James D. Madden – Mind, Matter & Nature: A Thomistic Proposal for the Philosophy of Mind (En glitrende innføring om thomisme i menneskesinnet, i konkurranse med materialisme og dualisme)
James Ross – Thought and World: The Hidden Necessities
John Searle – The Rediscovery of the Mind
Mortimer Adler – Intellect: Mind over Matter
William Jaworski – Philosophy of Mind: A Comprehensive Introduction

Filosofi, metafysikk og naturfilosofi

Alex Rosenberg – The Atheist’s Guide to Reality
Brian Ellis – The Philosophy of Nature: A Guide to the New Essentialism
David Oderberg – Real Essentialism
Thomas Nagel – Mind and Cosmos
William Wallace – The Elements of Philosophy: A Compendium for Philosophers and Theologians

Naturvitenskap og filosofi

Alvin Plantinga – Where the Conflict Really Lies
Anthony Rizzi – Science before Science
Bernard D’Espagnat – On Physics and Philosophy
Edward A. Burtt – The Metaphysical Foundations of Modern Science
Sir James Jeans – Physics and Philosophy
Sir Roger Penrose – The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe
Stephen Barr – Moderne Physics and Ancient Faith
Tim Maudlin – Philosophy of Physics: Space and Time
Paul Davies – The Matter Myth
Paul Davies – The Mind of God

Evolusjon spesielt

Conor Cunningham – Darwin’s Pious Idea: Why the Ultra-Darwinists and Creationists Both Get It Wrong
Etienne Gilson – From Aristotle to Darwin & Back Again

Diverse

Brad Gregory – The Unintended Reformation: How a Religious Revolution Secularized Society
Brian Davies – The Reality of God and the Problem of Evil
C. S. Lewis – The Complete C. S. Lewis Signature Classics
G. K. Chesterton – Heretics
G. K. Chesterton – Orthodoxy
John Gray – Straw Dogs: Thoughts on Humans and Other Animals
Os Guinness – God in the Dark: The Assurance of Faith Beyond a Shadow of Doubt
Paul Copan – Is God a Moral Monster
(Fokus på vanskelige historier i Det gamle testamentet)
The Blackwell Companion to Natural Theology (En solid fremstilling av ledende modernistiske argumenter for Gud)

Anbefalte artikler

Edward Feser – Hitting the metaphysical snooze button
Edward Feser om scientisme
James Ross (ft. Saul Kripke) – Immaterial Aspects 0f Thought
Michel Bitbol – Materialism, stances and open-mindedness
Nancy Cartwright – No God, No Laws
Thomas Nagel – Core of Mind and Cosmos
Thomas Nagel – What is it Like To Be a Bat
Stephen Barr om kvantefysikk og Gud

Anbefalte forelesninger

(Tips: Laste ned og høre på reise, i skogen eller på trening)

Brad Gregory – The Unintended Reformation
Edward Feser, Stephen Barr, Alvin Plantinga, Jay Richards, Michael Behe, William Carroll, Benjamin Wiker – Science and Faith Conference 2012: Can Science inform our Understanding of Faith?
Edward Feser – An Aristotelian Proof of the Existence of God
Edward Feser – Gjennomgang av TLS, del 1
Edward Feser – Gjennomgang av TLS, del 2
Francis Collins – The Language of God
G. K. Chesterton – Audiobooks of Heretics and Orthodoxy
John Leslie og Robert Kuhn – Closer to Truth
Keith Ward – Gresham Lectures
Michael Ramsden – Calling the Humanist Bluff
Os Guinness – Can Freedom Last Forever
Os Guinness – Time for Truth
Peter Adamson – History of Philosophy without any gaps

“Freedom requires virtue. Virtue requires faith. Faith requires freedom!”
– Os Guinness

Anbefalte bloggere

I menyen til høyre!