Ingen naturvitenskap uten jul?

Informatikkprofessor Sverre Holm og sivilingeniør Bjørn Are Davidsen skriver årets mest originale julepreken i Vårt Land. Den er verdt å lese, og innledes på følgende kontroversielle måte.

Det er gode grunner til å si at moderne vitenskap startet minst 300 år tidligere enn det er vanlig å tro. Men at mysteriet omkring julen og Jesu fødsel skal ha noe å si for fremveksten av naturvitenskap, det er vel en drøy påstand?

En vanlig måte å fremstille historien på er å si at grekerne bygde på Babylons vitenskap, at araberne kombinerte det med indisk kunnskap og at Europa overtok dette i renessansen. Til slutt fremsto moderne vitenskap. I dette bildet står renessansen for en gjenoppdagelse av det greske som var blitt holdt nede i middelalderen. Dette kan kanskje ha noe for seg når det gjelder kunst og kultur. Men det stemmer absolutt ikke når det gjelder naturvitenskap.

Lenke til hele teksten finnes her til Verdidebatt. Er du over gjennomsnittlig belest og reflektert, klarer du å smile til et par av de vanlige landsbyateistene som raljerer i kommentarfeltet der, og kan vie tida til mer opplyste og konstruktive kommentarer. Sigbjørn Sønnesyn er for eksempel historiker, og bærer følgelig ord med tyngre vekt.

Når man forstår at påstanden om en konflikt mellom kristendom og vitenskap, er en myte, så åpner det for å diskutere de virkelige og interessante temaene her. Altså ikke om Big Bang eller evolusjonsteorien er sann eller ikke, men hvilken filosofi som samsvarer best med naturvitenskapens filosofiske forutsetninger. Som at det eksisterer et univers, lovmessighet i naturen, rasjonelle skapninger med evne til abstrakt tenkning, matematiske verktøy som samsvarer med naturens struktur, osv, og om det er en teistisk eller ateistisk filosofi.  Temaet er tatt opp her mange ganger tidligere:

The final showdown: kristen tro vs. vitenskap
Er Gud en erstatning for vitenskapelige forklaringer
Kan naturvitenskapens suksess regnes som argument for ateisme?
Naturvitenskap og begrensninger…igjen (nå med empirisk kommentarfeltsevidens for at myten lever i beste velgående på populærnivå)

10410360_907609169273785_5608082787735905040_n

Science wins again…