Searle om filosofiens viktighet

John Searle er en forfriskende type. Han er filosofiprofessor ved Berkeley i California og hardbarket ateist, men er likevel ikke bundet til den til tider dogmatiske materialismen som enkelte andre ateister ukritisk abonnerer på. Searle har utgitt den spennende boka The Rediscovery of Mind, og er kjent for sin egne tilnærming til å forklare menneskesinnet, som det er skrevet mye om på denne bloggen.

Searle sin løsning kalles biologisk naturalisme, og løser mange av problemene som vanlig fysikalisme  av, selv om kanskje heller ikke Searle kommer helt i mål. Den norske teologen Atle Søvik foreslår forresten også en løsning som ligner mye på Searle. Det blir interessant når han publiserer mer om det.

Kan en sjel hjelpe oss til å forstå dette?

I dette veldig korte videoklippet forteller han om hvorfor filosofi er viktig.

Philosophy is easily the most important subject, because all the other subjects make sense only in relation to their philosophical implications. So Philosophy isn’t only the most important subject. There’s a sense in which it’s the only subject, cause all the other subjects, like Physics, and Literature, and so on, are interesting and important only because of their larger implications, and that’s what Philosophy is about.

Kloke ord. Filosofi er altså alpha og omega for å forstå implikasjonene for et hvilket som helst fagfelt i en større helhet. Grunnen til at det dermed er såpass farlig med mennesker som er svake i filosofi, og samtidig uttaler seg om større spørsmål på “vitenskapelig basis”, er at uansett om de kan mye eller lite naturvitenskap, vil de lese sine egne metafysiske forutsetninger inn i naturvitenskapen, for så å trekke den ut igjen.

Samme person kan så i neste sekund triumferende erklære naturvitenskapen som vår beste kilde til kunnskap, og overlegen til ubrukelig filosofi. Eneste grunnen til at en såpass svak filosofi kan overleve i det hele tatt, må være at personen som selv har den, har klart å innbille seg at det faktisk er naturvitenskap han driver med.

Og slik lever moderne overtro videre.