Foredragsvår

Fare: Salgsmail følger.

Min erfaring er at det alltid kommet et par mailer etter en slik post, så da forsøker jeg meg igjen.

En av mine favorittaktiviteter er å møte folk der de er, kunne dele noen ideer om viktige tema, og få til gode samtaler i etterkant.

Denne vinteren/våren er også fylt med høydepunkt, som f.eks. den store ungdomsfestivalen Impuls, Ungdomstinget i Nidaros og Katolsk studentlag.

Men det er plass til mer, både i vår, sommer og høst. Derfor kan dette være en god anledning til å minne lesere her på at det er mulig å lage arrangementer, invitere til ungdomskveld, skoler, festivaler og annet.

Kontaktinformasjon finner du i boksen til venstre, dersom du ønsker å høre mer, eller få tips om andre personer som holder strålende presentasjoner av alle typer tema i skjæringspunktet mellom gudstro og samfunn. Jeg ønsker bare dekket reise og et lite honorar.

Jeg tilpasser presentasjonen for unge eller eldre, nye eller mer viderekommende, kort eller lang. Slike foredrag trekker gjerne fulle hus, så det forteller meg at det er et stort marked for mer. Under forrige Impuls i Stavanger, måtte alle bordene bæres ut for å få plass til enda flere lyttere på gulvet.

Fare: Amatørbilde tatt i all hast for at ikke folk skal tro fotografen er så fjortiss til å ta bilder til Instagram
Fare: Amatørbilde tatt i all hast for at ikke folk skal tro fotografen er så fjortiss at han tar bilder til Instagram

Teologi og trosforsvar har altfor ofte siste årene trukket seg tilbake til å bare fokusere på det mer estetiske. Og det er klart at det ligger mange verktøy i å løfte opp vakker musikk, arkitektur, kultur og nestekjærlige handlinger. Men det ligger noe ubeskrivelig vakkert i å også trekke frem det rasjonelle. I å peke mot de enorme intellektuelle skuldrene som gudstro står på, både historisk og per nå. Skuldre til alt fra de største logiske tenkerne, filosofiske geniene og til naturvitere gjennom historien.

Presentasjonen gir en mulighet for å se at vi vanskelig kommer utenom Gud selv i 2014, og at de fleste forsøk på å appellere til ting som naturvitenskap, bygger på kategorifeil og misforståelser. Evolusjon, Big Bang, multivers, gudspartikler eller whatever. Lite er faktisk forandret siden den tid Demokrit, Epikur, Sokrates og Aristoteles kjempet for intellektene til unge tenkere.

Mye stoff du kan finne igjen fra poster i bloggrekker som dette og dette, men også mye nytt.

Foredragene uttrykker innledningsvis at det er lov å være uenig og at den klare hensikten er å få tilhørerne til å tenke selv, men at ved å presentere noen argumenter og grunnleggende verktøy, kan det åpne helt nye områder som man ikke hadde tenkt gjennom før. Det er også mulig med påfølgende Q&A-seksjon om ønskelig.

Og da i neste omgang, kan vi også se hvordan et nærmere studium av evangeliet, skjønnhet, godhet, mening, verdi og det estetiske, igjen kan føre oss nærmere Gud.10475057_664070860347631_928101224_n