Henry J. Koren om metafysikk

“Without metaphysics, the ultimate foundations of all other sciences are left insecure. In other sciences, we presuppose and take for granted such things as the principles of contradiction and of causality, the multiplication of individuals in the same species, the possibility of change, etc. If we accept all these things without examining their value, the whole structure built upon them stands on insecure grounds and thus leaves everything open to doubt. On the other hand, if we do not accept them, scientific knowledge of any kind will be impossible. Hence, in order to make true science possible, these principles and presuppositions must be examined, and their validity established.”

Dagens tanker.

Henry J. Koren er en dyktig nederlandsk filosof fra midten av forrige århundre. Sitatet er hentet fra “An introduction to the Science of Metaphysics“, som for øvrig er verdt å lese i sin helhet. Det viser godt at dersom vi ikke starter å tenke solid helt fra de første byggesteinene – de første prinsippene for virkelighet, vil bygget vårt siden henge i løse lufta. Snarveier vil straffe seg, selv når vi ikke forstår det selv.

Merk dessuten at Koren her bruker ordet science i en bred aristotelisk betydning, som en henvisning til all systematisk innsamling av ekte kunnskap, og ikke bare begrenset til et sett med spesialiserte metoder. All kunnskap vakler dersom vi ikke tar oss arbeidet med en første fordypning i metafysikk.