Imagine No Religion?

Du står helt fri til å forestille deg drager (anbefales) eller en verden uten “religion”, slik som John Lennon. Vårt Land melder om at stadig færre tror på Gud i Norge, men hvis de nyeste tallene fra Pew stemmer, er likevel både John Lennon, Sam Harris og Karl Marx sine håp på vei mot en kald, våt grav.

“. . . the religiously unaffiliated population is projected to shrink as a percentage of the global population, even though it will increase in absolute number. In 2010, censuses and surveys indicate, there were about 1.1 billion atheists, agnostics and people who do not identify with any particular religion.5 By 2050, the unaffiliated population is expected to exceed 1.2 billion. But, as a share of all the people in the world, those with no religious affiliation are projected to decline from 16% in 2010 to 13% by the middle of this century.”

Og godt er det, av en rekke ulike grunner. John Lennon er godt over gjennomsnittlig naiv når han innbiller seg at det å fjerne “religion” er en god vei til fred, jf. f.eks. her og her. Videre er det vanskelig å se hvordan det kan eksistere en gjennomgående rasjonell virkelighetsforståelse uten i det minste et konsept om Gud, og det er likedan utfordrende å se hvordan en konsekvent ateist kan unnslippe Nietzsche og klare å bygge opp en troverdig moralfilosofi fra grunnen av, dersom gud virkelig var død. Vel, mer om dette siste poenget i en av (max 3) kommende poster. Religionskritikken må likeledes fortsette, men helst den mer intelligente varianten.

Islam er den store vinneren i Pew sin undersøkelse, lokalisert i områder med stor befolkningsvekst, og vil følgelig skyte i været frem mot 2050, hvor den er nær sidestilt med kristendom i antall og hver tiende europeer vil være en muslim. Buddhisme er en lite misjonerende retning, og er derfor ifølge Pew den eneste som vil synke frem mot 2050. Personer uten religiøs tilhørighet derimot stiger i absolutt tall, men synker som en andel av verdens befolkning, overgått av selv hinduisme.

Kanskje nedgangen kan forhastes ytterligere med en pågående renessanse i aristotelisme?

Pew spår dessuten at fire av ti kristne vil være fra Afrika sør for Sahara. Så jeg vet ikke med deg, men jeg er allerede godt i gang med å øve opp afrikansk-engelsken min.

Men hvis du faktisk liker å forestille deg ting, anbefaler jeg varmt denne beskjedne omskrivingen fra filosof William Vallicella.

Imagine No ‘Imagine’

Imagine no ‘Imagine’
It’s easy if you try
No more lefty lyrics
Above us more than sky.

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And Lennon’s song’ll go unsung.