Stortingshøring om moderne slaveri

Dette er nok litt for spesielt interesserte, og ganske på siden av temaet for bloggen, men så viktig at det fortjener en kort notis.

I dag var det åpen høring for Justiskomitéen på Stortinget over fire politiske dokumenter, alle relatert til å bedre Norges evne til å bekjempe moderne slaveri, og følge opp ofre for slaveri.

Du kan se hele høringen på nett-TV her. Alle innleggene er særs interessante, fra mange av personene med mest kompetanse og erfaring på feltet. På minutt 48 ser du Filip Rygg fra Skaperkraft, og fra minutt 53 ser du hvilke punkter jeg foreslår å trekke frem.

Dokumentene som ble behandlet, finnes her:

1) Representantforslag om å styrke rettssikkerheten og oppfølgingen av mennesker som utsettes for menneskehandel i prostitusjon (Dok. 8:116 S (2014-2015)),

2) Representantforslag om endring av straffelova slik at utleigar kan haldast ansvarleg ved ulovleg verksemd i lokale som blir leigd ut (Dok. 8:117 S (2014-2015))

3) Representantforslag om bekjempelse av vår tids slaveri (Dok. 8:91 S (2014-2015)).

4) Representantforslag om endring av straffeloven slik at den også omfatter hallikvirksomhet via Internett (Dok. 8: 139 S (2014-2015))

Nå blir det spennende å se hva som skjer med forslagene videre!

Les også:
Notat om moderne slaveri