En ond sirkel?

Noen tanker.

Kanskje det bare er en ond sirkel?

Personer uten kunnskap om religion, kritiserer ofte religion, hva nå enn de gjerne mener at denne “religion” er i et gitt øyeblikk. De samme personene skryter gjerne av hvordan man ikke trenger kunnskap om religion for å kritisere religion. Derfor oppsøker de ikke kunnskap om religion. Deretter blir de enda mer overbeviste i sin tro på at man ikke trenger kunnskap om religion for å kritisere religion.

Les også:
Vi trenger bedre kritikere enn Tunstad

Antakeligvis er det ikke et fenomen begrenset til samtaler om religion, men som kommer ekstra sterkt til uttrykk der. Hvor vi brått opplevde at vi ikke var like kalde, avbalanserte og rasjonelle som vi likte å tenke at vi var.

Den brautende ateismen, den vi gjerne kjenner som “nyateisme”, er gjerne den som også er mest kunnskapsløs. Men den er brautende, så den er mest synlig. Den er polarisert, så den er mest interessant for media.

Klokere stemmer. Mer nyanserte stemmer. De publiserer gjerne på steder hvor de bare blir lest av et spesielt interessert fåtall. Det blir for langtekkelig og slitsomt å lese over smartmobil på bussen en tidlig morgen. Memer med tekst og et bilde av Ricky Gervais har en tendens til å slå ut longreads. Vi er tross alt i 2016.

Les også:
Fra kritikk til renessanse – om nyateisme

De siste årene har jeg kommet over overraskende mange personer, som forteller at de var noe man kan kalle “nyateister”, før de et sted på veien var redelige nok til å oppsøke kunnskap, eller bare ble utsatt for kunnskap, om det de kritiserte. Det ble gjerne et vendepunkt. Mange av disse er fremdeles ateister, men er langt mer reflekterte og evner i dag i mye større grad å vurdere både styrker og svakheter ved eget og andres ståsted.

Lignende tilfeller finnes naturligvis også i den kristne leiren, men med motsatt fortegn. Som holder til at det er greit å generalisere humanetikere eller muslimer, eller demonisere alle med en avvikende livsstil, hvor enkelvers nærmest kan plukkes ut av sin rette kontekst og tilpasses til ens egen bruk, her og nå.

Det må være mulig å forsvare sannhet, og fremdeles elske vantro som er skapt i Hans bilde.

Men noen klarer å bryte sirkelen. De fascinerer meg. All creds til dem.

Hør også:
Foredrag om Nietzsche og nyateistene