Bill Nye, the philosophically ignorant guy

Bill Nye er kjent som “The Science Guy”. Hans formelle utdanning består riktignok bare av en bachelor i maskinteknikk, men man kan fint ha mye kunnskap uten formaliserte studiepoeng og doktoravhandlinger på papiret.

Likevel går Bill Nye under dette navnet, primært på grunn av hans fine innsats for å gjøre grunnleggende vitenskapelig tenkning attraktivt for barn, gjennom et TV-program for Disney/PBS i perioden 1992-1998. Såkalt “Edutainment”. Og slike programmer er verdifulle og sårt trengt. Når jeg eventuelt får egne barn, er det topp om det eksisterer gode programmer som kombinerer underholdning og læring, slik at barna mine får noe mer ut av TV-titting enn å la seg rive med av tenåringens utfordringer mellom cheerleading og amerikansk fotball, popularitet og sladder, show, utseende og sjekking.

Men dessverre falt også Bill Nye for fristelsen av å bli med klanen av medlemmer som Lawrence Krauss, Stephen Hawking, Steven Weinberg, Neil deGrasse Tyson og Richard Dawkins i den anti-intellektuelle oppgaven av å bruke (ironisk nok) filosofiske resonnementer til å avskrive et fagområde de har demonstrert å ikke ha det minste snev av innsikt i.

Big Think er en kanal med mye interessant innhold, men som har en tendens, mer enn mange andre steder, til å tiltrekke seg Bad Thinking, ved å være litt for liberale i å la smarte mennesker uttale seg om ting som er langt utenfor deres kompetanseområde. Denne gangen er det filosofistudent Mike som stiller spørsmålet til Bill Nye om naturvitenskap kan gi oss alle svarene, eller om filosofi har en oppgave her. Se gjerne videoen:

Det som følger i komedien videoen over er et trist eksempel på en mann som ikke innser sine egne begrensninger, sier ting som kvalifiserer til strykkarakter selv på videregående skole-nivå, og derfor misbruker sin opparbeidede autoritet til å gjøre denne verdenen litt…dummere.

Vi kan jo gå stegvis gjennom Nye sitt svar for å illustrere, til skrekk, humor og advarsel. Avskriften er hentet herfra.

Mike innleder med å vise til deGrasse Tyson og Dawkins’ avvisning av filosofi, og lurer på hva Nye mener om det. Svarene hans følger under:

I’m not sure that Neil deGrasse Tyson and Richard Dawkins, two guys I’m very well-acquainted with have declared philosophy as irrelevant and blown it off, in you term. I think that they’re just concerned that it doesn’t always give an answer that’s surprising. It doesn’t always lead you someplace that is inconsistent with common sense.

Nye gir åpenbart Tyson og Dawkins for mye slack etter min mening. Det resterende fortjener to bemerkninger.

  1. De fleste filosofer vil være overrasket over å høre at filosofi ikke kan lede deg til overraskende resonnementer og svar. Leibniz’ vil irritere seg over at du ikke har hørt om hvordan han beskriver universet som konstruert av immaterielle, fornemmende monader. Platon vil gjerne fortelle deg om hans former. Searle vil få deg til å reflektere over hvorfor mennesket ikke er en filosofisk zombie. Ned Block vil eksperimentere med tanken om hvorvidt mange nok kinesere som etterapet alle funksjonene til en vanlig menneskehjerne, kunne fremskaffet en egen bevissthet. John Gray vil si at sannhet er uoppnåelig for oss simple menneskedyr. Berkeley vil foreslå til deg at den materielle verdenen er overflødig, og at alt du observerer er ideer, mens moderne gærninger filosofer vil fortelle deg at du verken har evne til å tenke rasjonelt eller har et vedvarende selv.
  2. Men som en thomist, i tanketradisjonen etter Aristoteles og Thomas Aquinas, holder jeg til at filosofi burde være “sofistikert common sense”, og at naturvitenskap og filosofi kan jobbe sammen i harmoni for å strekke våre kognitive evner lengst mulig. Kjente eksempler av den sexy fortellingen om at moderne naturvitenskap snur opp ned på alt vi trodde var sant, henger, vil en thomist påstå, mer sammen med feilslutningen av å forveksle en delvis årsak for hele årsaken, enn faktisk virkelighet. Å ekstrapolere en metode til en hel metafysikk. Hvorfor det skulle være noe galt med dette, gir Nye oss ingen indikasjoner på. Det er sikkert ikke sexy nok.

Videre.

And it gets back — it often, often gets back to this question. What is the nature of consciousness? Can we know that we know? Are we aware that we are aware? Are we not aware that we are aware? Is reality real or is reality not real and we are all living on a pingpong ball as part of a giant interplanetary pingpong game and we cannot sense it.

Mange ulike spørsmål, som berører mange ulike fagfelter. Noe merkelig formulert, men okay.

Filosofer stiller ofte vanskelige spørsmål, og legger ut på spekulative tankeeksperimenter. Men målet er gjerne alltid å komme tilbake for å finne ut hvordan helheten av virkeligheten faktisk henger sammen, og ikke levere innhold til science fiction-filmer. Målet med å forestille seg scenarioer, som det av en hjerne som flyter i et kjemisk stoff i en krukke på et laboratorium, med gale vitenskapsmenn som presser på nervetrådene for å gi oss innbilte opplevelser, er ikke å foreslå at dette kanskje er den faktiske situasjonen, men heller å gi verdifull input til refleksjoner om hva mennesket kan tilegne seg av troverdig kunnskap.

These are interesting questions. But the idea that reality is not real or what you sense and feel is not authentic is something I’m very skeptical of. I mean I think that your senses, the reality that you interact with with light, heat, sense of touch, taste, smell, hearing, absolutely hearing. These are real things.

Etter å ha noe nedsettende uttrykt sin fascinasjon over slike spørsmål, erklærer Nye seg som en filosofisk realist, ved å uttrykke sin mening om at virkeligheten stort sett er slik vi observerer den. Det er jeg også, så det er supert. Men det er en filosofisk posisjon, som det eksisterer mye og god kritikk av, og som mange, både filosofer og vitenskapsmenn, avviser. Ironien ligger i at det virker ikke engang som at Nye er klar over dette, og det er derfor grunn til å mistenke at han ikke har reflektert så veldig kritisk over det.

And to make a philosophical argument that they may not be real because you can’t prove — like, for example, you can’t prove that the sun will come up tomorrow. Not really, right. You can’t prove it until it happens. But I’m pretty confident it will happen. That’s part of my reality. The sun will come up tomorrow.

Nå er vi vel for lengst entret kategorien av ren rambling, som politikere som blir bedt om å uttale seg om ting de kan lite om, men fremdeles ønsker å si noe med et kamera rettet mot dem. Hva skal dette vise? Nei, man kan kanskje ikke “bevise”, i en strikt forstand, at solen vil stå opp i morgen, men vi er berettiget i å tro at den vil gjøre det, både basert på tidligere erfaring og naturlig kunnskap om planeters rotasjoner. Det vil nok både vitenskapsmenn, filosofer, Ola og Kari Nordmann være enig i. Men det gir liten grunn til å tro at Nye har reflektert over, eller kan svare på Humes induksjonsproblem.

Det begynner å bli åpenbart på dette tidspunktet at Nye vet lite om hva filosofi faktisk driver med. Helt fra Aristoteles utviklet klassisk logikk, til dagens vitenskapsfilosofer, som f.eks. jobber for å raffinere konseptene naturvitenskap arbeider med, tolke empiriske resultater inn i en større helhet, og avklare deres relasjon til den faktiske virkeligheten.

And so philosophy is important for a while, but it’s also — I get were Neil and Richard might be coming from, where you start arguing in a circle where I think therefore I am. What if you don’t think about it? Do you not exist anymore? You probably still exist even if you’re not thinking about existence.

Og der kom det endelige beviset på det. Det er tydelig at Nye henviser til Descartes’ cogito ergo sum her: jeg tenker, derfor er jeg. Men å insinuere at Descartes’ poeng med dette var å foreslå at du ville forsvinne ut av eksistens i det du sluttet å tenke på eksistens, og ikke for å etablere et startpunkt for hans metodologiske tvil, ville vært ren og skjær humor om det ikke kom fra en respektert intellektuell. Det kunne blitt en fin Monty Python-sketsj, men neppe noe mer. Det er tydelig at Nye ikke har mer kjennskap til en av de største figurene i filosofihistorien, René Descartes, enn noe han har hørt via noen løse bemerkninger fra kassedama på nærmeste Wal-Mart.

And so, you know, this gets into the old thing if you drop a hammer on your foot, is it real or is it just your imagination? You can run that test, you know, a couple of times and I hope you come to agree that it’s probably real. It’s a cool question.

Dama på Wal-Mart hadde tydeligvis noen flere bemerkninger på lager. Nye referer her til et slags anekdotisk argument mot filosofisk idealisme og radikal skeptisisme, rettet fra Samuel Johnson mot Berkeley nevnt ovenfor. Johnson sa, mens han sparket til en stein, “I refute you thus”. Det er en morsom bemerkning, men berører aldri problemstillingene som fikk Berkeley til å foreslå idealisme i utgangspunktet. Johnsons tankefeil har til og med fått et eget navn, som Nye kunne ha googlet opp: argumentum ad lapidem. Eller kanskje mer presist, som William Vallicella foreslår: ignoratio elenchi.

It’s important, I think, for a lot of people to be aware of philosophy, but just keep in mind if you’re spending all this money on college this also may be where Neil and Richard are coming from. A philosophy degree may not lead you to, on a career path.

Kanskje dette hadde vært et godt poeng hvis Nye hadde hatt rett i karikaturen han fremstiller om hva filosofer faktisk gjør. Men han har ikke et godt poeng. You do the rest of the math.

Samfunnet trenger folk med kunnskap om filosofi, fordi samfunnet trenger folk som har evne til sofistikert tenkning i de fleste sektorer, fra vitenskap til utdanning og business. Hvis vi kan stå på skuldrene av intellektuelle giganter som har tenkt før oss, så når vi antakeligvis lenger enn hvis vi starter tankerekkene på gutterommet på egen hånd. Det er ikke verre enn som så.

It might, but it may not. And keep in mind humans made up philosophy too. Humans discovered or invented the process of science. Humans invented language. Humans invented philosophy. So keep that in mind that when you go to seek an absolute truth you’re a human seeking the truth. So there’s going to be limits. But there’s also going to be things beyond which it doesn’t matter. Drop the hammer on your foot and see if you don’t notice it.

Det var mennesker som startet feltet vi i dag kjenner som filosofi. Det er begrensninger til hva mennesket kan vite. Bah. Gress kan også være grønt, og Kim Kardashian har flere følgere på Twitter enn meg. Åpenbart nok.

Mer enn en grunn for Nye til å nedvurdere filosofi, så er det et desperat rop om mer filosofi.

Og dette var det. Ordene til en ellers veldig smart person, som tidligere forsøkte å motivere barn til å oppsøke karrierer for å forstå mer om verdenen vi lever i. Alt er tilgjengelig i videoen over. Mer enn noe annet, må det være en case study i hva som skjer med en ellers velfungerende hjerne i det det oppstår en mangelsykdom av det viktige næringsstoffet filosofi.

Ved å innta en slik holdning, har Nye resignert fra å være noe annet enn en formidler av kunnskap på et ganske overfladisk nivå.

Det er ikke noe galt i det. Vi trenger folk som er gode til å popularisere kunnskap, og ikke alle kan beherske alle fagområder. Men da må ikke Nye lure Mike til å tro at han har kompetanse på dypere tenkning.