Noen korte notater om fri vilje

  1. Det distinktive med mennesket (i henhold til aristotelisk filosofi) er at vi har (1) intellekt og (2) vilje.
  2. Viljen er intellektets disposisjon, og springer ut fra intellektets aktivitet. Viljen uttrykker ønsker, eller aversjon fra, det intellektet oppdager. Intellektets aktivitet er parallell med, og råder over, det vi oppdager fra persepsjon (sanseinntrykk).
  3. Det er umulig å ønske det du ikke kjenner til.
  4. Om kunnskapen vår var perfekt, ville viljen vært fullstendig bestemt mot objektet. Eksempelvis er 2+2=4 (i sin standardform) fullstendig kjent og bestemt, og viljen har ikke annet valg enn å gi sin bekreftelse. Vi har altså ikke “fri vilje” til påstanden 2+2=4.
  5. Men kunnskap er sjeldent komplett. Det er eksempelvis alltid mulig å forestille seg ulike tolkninger av like sanseinntrykk. Står en “H” for uttalen “hhå”, “æitch”, står det for en landingsplass for helikopter, partiet Høyre, eller et tverrsnitt av en i-bjelke?
  6. Til den grad at intellektet bare kjenner stykkevis og ufullstendig, er ikke viljen fullt ut bestemt.
  7. Derfor eksisterer det grader av frihet for viljen.

Viljen vår beveges naturligvis av grunner. Det bekrefter bare at viljen er disponert av intellektet. Men disse grunnene er ikke fullstendig bestemte.

Så at viljen vår har frihet, virker bare til å være en nødvendig konsekvens av at vi har et (begrenset) intellekt.

Den vanlige kommentaren: Det blir naturligvis ofte påstått at naturvitenskap har sådd tvil  om hvorvidt viljen vår er fri. Men tvert om virker slike påstander å være resultater av diverse kategorifeil og konseptuell forvirring. Det er vanskelig å se for seg noen naturvitenskapelig motivert begrunnelse som kan så tvil om vår frie vilje. Om du har et forslag som ikke allerede er kjent, må du gjerne komme med det.

Merk: Å si at vi lever i et deterministisk klinkekule-univers, postulering av at viljen kan “bortforklares” ved å redusere den til nerveaktivitet o.l., er ikke funn fra naturvitenskap, men metafysiske antagelser.

Litt mer om det i nederste link under.

Les også:
En indre dialog om fri vilje
Fri vilje under angrep