Category Archives: Moderne slaveri

Stortingshøring om moderne slaveri

Dette er nok litt for spesielt interesserte, og ganske på siden av temaet for bloggen, men så viktig at det fortjener en kort notis.

I dag var det åpen høring for Justiskomitéen på Stortinget over fire politiske dokumenter, alle relatert til å bedre Norges evne til å bekjempe moderne slaveri, og følge opp ofre for slaveri.

Du kan se hele høringen på nett-TV her. Alle innleggene er særs interessante, fra mange av personene med mest kompetanse og erfaring på feltet. På minutt 48 ser du Filip Rygg fra Skaperkraft, og fra minutt 53 ser du hvilke punkter jeg foreslår å trekke frem.

Dokumentene som ble behandlet, finnes her:

1) Representantforslag om å styrke rettssikkerheten og oppfølgingen av mennesker som utsettes for menneskehandel i prostitusjon (Dok. 8:116 S (2014-2015)),

2) Representantforslag om endring av straffelova slik at utleigar kan haldast ansvarleg ved ulovleg verksemd i lokale som blir leigd ut (Dok. 8:117 S (2014-2015))

3) Representantforslag om bekjempelse av vår tids slaveri (Dok. 8:91 S (2014-2015)).

4) Representantforslag om endring av straffeloven slik at den også omfatter hallikvirksomhet via Internett (Dok. 8: 139 S (2014-2015))

Nå blir det spennende å se hva som skjer med forslagene videre!

Les også:
Notat om moderne slaveri

Jesus-dojo om moderne slaveri

Obs: Reklame følger.

EN DAG på Bislett 1. august ble litt av et arrangement med over 3.000 besøkende og en levende demonstrasjonsrekke som dekket hele Karl Johans gate. Se videoen under for et raskt innblikk. Nå starter arbeidet.

Tusen takk for en fantastisk dag i går! Vi gleder oss over hver og en av dere som kom til Bislett Stadion og som deltok i demonstrasjonen langs Karl Johan! Sammen skal vi se slutten på menneskehandel i Norge. #endag2015 #gjørnoe

Posted by En Dag 1.august 2015 on Sunday, 2 August 2015

Likedan. Å følge Jesus handler mindre om emosjonelt ladde appeller eller en enkel mental aksept, og mer om levd liv. Miljøet rundt Sub Church med Substans er forbilledlig flinke til å fokusere på det, og arrangerer Jesus-Dojo med fokus på moderne slaveri. Målet er å lære og diskutere hvordan man kan leve mindre for seg selv, og mer for “disse mine minste”.

Dette arrangeres seks tirsdager fra 25. august og avsluttes med en fest i oktober.

Jeg åpner med å prate selv førstkommende tirsdag om det store bildet av moderne slaveri. Obligatorisk forhåndslesning er vårt tidligere publiserte notat om moderne slaveri.

Sjekk ut Facebook-eventen, hvor du finner følgende informasjon:

Jesus sa han var kommet for at fanger skulle få frihet og for å sette undertrykte fri. Nå er det vår tur!

For snart 200 år siden tallet jublet anti-slaveri-aktivistene. Slavehandel ble forbudt. Nesten 200 år senere finnes det over 30 millioner slaver i verden. Nå tar stadig flere del i den nye kampen mot slaveriet, og det er nettopp det vi skal på Jesus-dojoen «Moderne slaveri».

I løpet av sju uker skal vi øke vår kunnskap om temaet, og ikke minst ta del i kampen for å avskaffe ondet gjennom kartlegging, bevisst forbruk, opplysningskampanjer og politikerkontakt.

Tid: Kl. 18.00–21.00, hver tirsdag 25. august til 29. september (+ fest 3. oktober).
Sted: Oslo. Nærmere info kommer senere
Pris: 400 – 700 – 1000 kr (du betaler det du mener du har råd til)
Påmelding: post@substansielt.no

Velkommen!

Vi trenger deg som medarbeider på Bislett stadion!

Vil du være med på å arrangere det største arrangementet mot moderne slaveri i nyere tid?

Endagmedarbeidersamling

Dagen hvor vi fyller Bislett stadion nærmer seg, og det er bruk for MANGE dyktige medarbeidere. Enda bedre – dette er bare starten på noe stort.

Om du er god på foto, lyd, prosjektledelse, håndverk, praktisk arbeid eller annet, så ta gjerne kontakt. Om du er ung eller gammel. Kjent eller ukjent. Megakristen, muslim eller usikker.

Allerede nå på torsdag kl. 18.30 blir det en stor samling for medarbeidere på Torshov i Oslo.

Møt opp på linken under, les mer på EN DAG sine sider, eller spør om mer informasjon i kommentarfeltet her, eller på Facebook!

Les gjerne tidligere poster om moderne slaveri på denne bloggen her.

EN DAG åpen medarbeidersamling.

Fortsatt ikke helt sikker? Se denne helt ferske videoen da vel!

Det er på tide å gjøre noe. Vi har bestemt oss. Vi vil se en bevegelse som står for rettferdighet og menneskeverd. Vil du være med? EN DAG 1.august Bislett Stadion. Billetter kjøper du på checkin.no #endag2015 #gjørnoe

Posted by En Dag 1.august 2015 on Monday, 15 June 2015

Notat om moderne slaveri

(Publisert på Skaperkraft sine sider 11.05.15)

Et fint seminar på Stortinget er unnagjort, og du finner en direktelink til notatet under. Fritt tilgjengelig!

Notat: Åtte tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet

I disse dager blir vi kontakta flere ganger ukentlig av elever på ungdomsskole og videregående skole som skal skrive prosjekt om moderne slaveri, men lurer på hvor de skal finne informasjon. En gledelig utvikling i norsk skole.

Notatet ovenfor inneholder en veldig leselig intro om hva moderne slaveriet er, og hvordan det ser ut i global og nasjonal kontekst, med kilder. Forhåpentligvis kan den fungere som en ressurs fremover. Tips gjerne andre om den, slik at den kommer til god nytte.

Åtte tiltak for å bekjempe moderne slaveri i Norge

(Skrevet med Andreas Masvie og Tonje Fyhn. Skribenter tilknyttet tankesmien Skaperkraft. Opprinnelig publisert i Dagbladet 06.05.15)

Det moderne slaveriet regnes som verdens tredje største illegale industri. Vet du at det er slaver også i Norge?

For en stund siden ble en ung mann fra Bangladesh pågrepet av politiet under en kontroll på arbeidsplassen. Mannen viste, til politiets overraskelse, glede og lettelse over pågripelsen. Han kunne knapt lese, og ikke hadde han greie på hvilket land han befant seg i. Han ble tvunget til å arbeide opp mot 80 timer i uken som renholder. Månedslønnen var på 200 kr. Den unge mannen representerer vår tids slaver. Kvinnene som du kanskje så på NRKs Brennpunkt-dokumentar for noen uker siden, er tre andre representanter.

Hvem er disse slavene? De er gutter og jenter, menn og kvinner. I Norge er de fleste fra Nigeria og Romania. Med «slaver» mener vi mennesker som ikke kan bevege seg hvor de vil, som tvinges til å utføre arbeid og som ikke kontrollerer eiendelene sine. Slaver er mennesker som er fanget; de er havnet i en situasjon de aldri ville valgt ved informert enighet. Mange blir mishandlet. Dette er mennesker som på alle måter eies av andre mennesker. De fleste er kvinner som presses til å selge kroppen sin. Men andelen slaver innen yrkesgrupper som håndverkere og bygningsarbeidere vokser stadig. I Frekk Forlag og tankesmien Skaperkrafts nye utgivelse Norsk slaveri hevdes det at denne veksten kan være med å forklare hvorfor vi ser et økt tilbud innen svarte markeder i Norge. Det moderne slaveriet trives best i svarte markeder. Og da bør det vekke bekymring at Norge har Vest-Europas nest største svarte økonomi.

Hvordan blir disse menneskene slaver? Mannen fra Bangladesh trodde kanskje han kunne brødfø familien sin ved å vaske hus i Norge. Kvinnen fra Nigeria eller Romania vil kanskje finansiere studier på lignende vis. Dermed inngår de en avtale og drar nordover. Men når de kommer til Norge forstår de raskt at arbeidsforholdene ikke reflekterer det de er blitt forespeilt. Identifikasjonspapirer og eiendeler blir tatt fra dem. De får lite eller ingenting betalt for arbeidet. Levevilkårene vil mange karakterisere som uutholdelige. Dersom de prøver å flykte, truer bakmennene med å straffe dem eller familien i hjemlandet.

Dette er realiteten til anslagsvis 30 millioner mennesker på verdensbasis, hvorav 300 er registrert mistenkt som offer i Norge. Sannsynligvis er det betydelige mørketall. Kanskje må man multiplisere de 300 med ti. Dette er mennesker hvis verd og frihet er stjålet fra dem. En slik praksis forbinder vi med bomullsplantasjer i USA på 1700-tallet, eller praksiser enda lenger tilbake i tid, som i Romerriket – ikke med Norges frie og liberale demokrati anno 2015.

Den moderne slaveindustrien forutsetter høy avkastning. I dag nyter slavehandlerne både høy profitt og lav risiko. Den høye profitten skyldes høy etterspørsel, i form av at nordmenn villig betaler for arbeid utført av slaver, da dette som regel er langt billigere enn hva legale aktører kan tilby. Dessuten er det sjeldent klart at det faktisk er slaver som tilbyr disse tjenestene, og vi har derfor ingen moralske skrupler. Når slavehandlerne ikke har utgifter relatert til lønn og anstendige arbeidsvilkår kan virksomheten være svært innbringende.

Den lave risikoen er et resultat av at vi som samfunn har svært mangelfull kunnskap om slaveindustrien. Det moderne slaveriet skjuler seg ofte bak billige varer og tjenester, noe vi sjeldent setter spørsmålstegn ved. Heldigvis finnes det lokale helter, spesielt i byer som Bergen og Stavanger, som kjemper for ofrene. Nå er det på tide at vi tar et oppgjør med det moderne slaveriet også på et politisk overordnet og nasjonalt plan. Minst 300 mennesker i Norge er slaver. Det er overkommelig å redusere dette til null. La oss ha som målsetting å bli verdens første land som avskaffer slaveriet i praksis, ikke bare i vedtak – og la oss gjøre det i vår levetid.

Derfor ønsker vi å presentere åtte tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet i Norge. Dette er tiltak som er politisk ukontroversielle, økonomisk overkommelige og praktisk gjennomførbare:

 1. Iverksette nasjonal informasjonskampanje der folk flest settes i stand til å være oppmerksom på mistenkelige situasjoner og lærer hvordan de kan varsle ved mistanke om slaveri.
 2. Iverksette informasjonsarbeid overfor tilreisende til Norge fra land hvor forekomsten av slaveri er stor, gjerne ved å dele ut informasjonskort med telefonnumre og informasjon om hvordan man kan få hjelp.
 3. Etablere nye rutiner og sjekklister til behandling av visumsøknader som gjør saksbehandlerne oppmerksomme på tilfeller hvor det er fare for at søkeren er offer for slaveri.
 4. Opprette egne etterforskningsgrupper i politiet som har bekjempelse av det moderne slaveriet som sitt spesialfelt.
 5. Gi kompetanseheving til yrkesgrupper som kan komme i berøring med slaveri; treningen bør gjelde spesielt for sosialarbeidere, grensekontrollører, aktorer og dommere, ansatte innen immigrasjonssystemet og medarbeidere i relevante frivillige organisasjoner.
 6. Opprette gratis nasjonal tipstelefon hvor man kan varsle anonymt ved mistanke om menneskehandel.
 7. Formalisere veien videre for ofre som befris fra menneskehandel, slik at disse sikres tverrfaglig oppfølging, skjermet restitusjonstid, og en tilpasset søknadsprosess for opphold i Norge
 8. Etablere et sterkere internasjonalt samarbeid mellom politi og påtalemyndigheter for å kunne drive forebyggende arbeid på tvers av landegrenser.

Ideelle organisasjoner har allerede brettet opp ermene og begynt arbeidet. Men det vi trenger nå er den politisk overordnede og nasjonale planen. Vi må kort og godt ta et offentlig oppgjør med den stadige krenkelsen av menneskeverdet midt i blant oss.

Tiltak mot moderne slaveri på Stortinget

Et kort opphold fra filosofien igjen. En siviløkonom og konsulent med alvorlige filosofi-nerderier må tross alt få lov til å koble av med litt andre ting på fritida.

For på torsdag 7. mai kl. 08:15-10:45 arrangerer Tankesmien Skaperkraft, sammen med stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad, et felles seminar om bekjempelse av moderne slaveri.

Der vil jeg og Andreas Masvie publisere notatet vårt om moderne slaveri, som avsluttes med åtte konkrete og realistiske forslag til tiltak som kan settes inn allerede nå. Tonje Fyhn skal også ha stor ære for et sterkt bidrag til notatet.

Det vil bli innlegg fra Stian Vatnedal i Politiet, statsadvokat Rudolf Christoffersen, og Neil Wang, som har vært leder for flere tusen politimenn i Storbritannia, samt en kort diskusjon med representanter fra flere politiske hold.

Det er veldig viktig at du melder deg på linken under, siden arrangementet er på Stortinget, og fort kan fylles opp.

Slik bekjemper vi menneskehandel.

I mellomtida kan du bestille deg denne boka fra Tankesmien Skaperkraft, se stream fra lanseringen av boka, eller lese denne teksten jeg tidligere har skrevet på temaet.

Vil du bruke stemmen din mot menneskehandel?

(Oppdatert 09.02.15.)

Foredragsteamet til EN DAG har nå reist land og strand rundt om i Norge i et halvt år. En bok er utgitt, og vi ønsker å legge inn et ekstra gir for å få enda større aktivitet frem mot det store arrangementet på Bislett 01.08.15. Derfor ønsker vi å invitere et par nye foredragsholdere som kan bli med teamet vårt.

Søknadsfrist tirsdag 17. februar!

Vi ønsker 2-3 nye foredragsholdere, fortrinnsvis fra Sør og Vest-Norge, men alle oppfordres til å søke.

Et krav til nye foredragsholdere på dette tidspunktet, er at du har anledning til å bli med på samlingen vår til helga 20.-22. februar. Her skal vi dele erfaringer, trene oss videre opp, og tenke sammen fremover. Vi sponser flybilletten din, og hjelper med kost og losji dersom du trenger det.

Søknadsfrist er så snart som mulig. Innhold og informasjon om søknaden står nederst. Aktuelle søkere blir intervjuet fortløpende.

Dersom du ønsker mer kunnskap om temaet, kan du se denne 18 min gode innføringen fra en av pionerene i feltet, eller ta kontakt på mail for tilgang til vår egen database med diverse informasjon. Kunnskap, profesjonalitet og indre motivasjon er våre beste våpen!

Den 1. august 2015 arrangeres EN DAG. En dag som skal forandre Norges historie. Bislett stadion i Oslo skal fylles opp med tusenvis av mennesker, og målet er på å bidra til å etablere organisasjonene Hope for Justice i Norge og A21 Campaign i Norge. 

554614

Hope for Justice er den største organisasjonen mot menneskehandel i UK, og jobber på gatenivå med både å fange bakmenn og trene opp personer som jobber tett på ofrene. De har hittil hjulpet hundrevis av mennesker ut av moderne slaveri, med nye verdifulle personer lagt til den statistikken hver eneste uke. Organisasjonen er anerkjent over hele UK for deres profesjonalitet, og har en uvurderlig posisjon mellom politi og offer. Les mer på deres nettsider.

standard_A21_WebLogo

A21 Campaign er en internasjonal organisasjon med solide resultater og virksomhet i en stor rekke land. Fire P’er står sentralt i deres arbeid:

 • Prevention – forebygging
 • Protection – beskyttelse
 • Prosecution – straffeforfølgelse
 • Partnership – samarbeidspartnere

A21 vil stoppe urettferdigheten før den i det hele tatt begynner. Forebygging og bevisstgjøring, De tror at den mest strategiske måten å stoppe menneskehandel er å stoppe urettferdigheten før den i det hele tatt har begynt. Det er derfor de legger så stor vekt på forebygging og det å skape bevissthet om temaet – for å forhindre at fremtidige generasjoner blir ofre og istandsette dem til å bekjempe slaveriet.

Les mer om A21 på deres nettsider, og følg deres nye norske avdeling på Facebook.

EN Dag er initiert av IMPULSTenOaseGet FocusedTankesmien Skaperkraft, med fler. EN DAG er et non-profit prosjekt, som blir drevet fremover av en stor mengde dyktige, lidenskapelig mennesker.

Dette året trenger vi en rekke dyktige og dedikerte personer til å reise rundt over hele Norge for å informere og engasjere unge og eldre mennesker over hele Norge, samt tiltrekke personer til arrangementet neste sommer. Vil du være med på et slikt foredragsteam, og jobbe med et fleksibelt og inspirerende team? Du vil få nødvendig opptrening i løpet av en intensiv helg og få dekket utgifter i forbindelse med kost og losji på veien for foredragsteamet.

slavery45

Norge kan bli det første landet i verden hvor moderne slaveri ikke eksisterer. En bevegelse som vil spre seg utover. Vil du være med på å skrive den historien?

Krav til søknad (1-2 sider i skriftstørrelse 14):

 • Alder (min. 20 år)
 • Bosted
 • Yrke/studier
 • Motivasjon
 • Foredragserfaring
 • Evt. referanser
 • Kunnskap om emnet
 • Andre ønsker og forslag
 • Annet

Sendes til jkleiven@gmail.com!

Emma’s Story from Hopeforjustice on Vimeo.

Edward’s Story from Hopeforjustice on Vimeo.

En Dag – for å forandre Norges historie

(Publisert i bilaget til Skaperkraft 30.08.14. For å lese hele bilaget – trykk her eller på bildet under.)

10592859_754689841235742_1605169580105028719_n

Tankesmien Skaperkraft gir i høst ut Norges første omfattende bok om det moderne slaveriet – både globalt og nasjonalt. Anledningen er arrangementet “En Dag” som flere organisasjoner inviterer til på Bislett stadion i Oslo 1.august 2015.

En pizzarestaurant i en liten sidegate av downtown Detroit. En solfylt åker i en bortgjemt dal av Thailand. På utstilling i Red Light District i Phnom Penh, Kambodsja. En scampifarm langs en strandbredde hvor Stillehavet kjemper seg inn for å møte en rolig vietnamesisk havneby. Et støvete steinbrudd i Uttar Pradesh, India. I bakgården til en middelklassefamilie i Bristol.

Den som utfører det svarte arbeidet til håndverksetterlysningen du la ut på nett, fordi du ville ha en billig oppkjørsel til huset. Et lite kjellerrom av betong i Oslo, forvist til en seng borte i hjørnet. Der lever de ut historiene som utgjør deres liv—dag etter dag.

Boken tankesmien utgir vil hjelpe deg å få innblikk i mange av disse narrativene, og hjelpe deg å selv være på utkikk etter nye.

Umulig frihet

Vi vet ikke alltid hvor. Vi vet bare at. At det lever mennesker—høyt verdifulle mennesker—uten frihet. Mennesker med tanker, håp, drømmer, kjærlighet, humor, mødre, sønner, barndomsvenner. De er et sted der ute. Men også her, midt i blant oss.

De første ordene til ofre om deres naturlige rett til frihet er ofte sjokkerende for mennesker uten tilgang til BBC og Google, men skaper i neste omgang en kjedeeffekt. Frihet er smittsomt. Informasjon er et godt våpen.

27 millioner mennesker—og det er et konservativt estimat. Slaver. Smak litt på det ordet. Ikke bare et dårlig ekteskap. Ikke bare en lønn som ikke oppfyller norske standarder. Ikke bare å bli tvunget av sjefen til å jobbe overtid på lørdag kveld, langt fra vennene på kino, men en virkelig fratakelse av ditt eget eierskap over deg selv.

Det moderne slaveri

Tvangsarbeid. Sexslaveri. Tvungen organdonasjon. Offentlig arbeid. Krigstjeneste.

Eksemplene er mange, og ikke begrenset til en spesifikk nisje av verdenssamfunnet vi lever i. Moderne slaveri er forbudt ved lov i samtlige land i verden, men utnyttelse stopper ikke med et stykke papir.

Det finnes flere ulike definisjoner av moderne slaveri, men vi kan identifisere tre kjennetegn:

 1. Graden av restriksjon rundt individets naturrett for frihet til bevegelse
 2. Graden av kontroll over individets personlige eiendeler
 3. Eksistensen av en informert enighet og en full forståelse til naturen av forholdet

Sitasjonen i Norge

I Norge blir kampen mot menneskehandel i stor grad drevet frem av frivillige organisasjoner. Hverdagshelter i Kirkens Bymisjon, Maritastiftelsen, Prosenteret, Krisesenteret Rosa, Røde Kors. Men også i Politiet, UDI, Transittmottak og flere andre organisasjoner jobbes det langt utover hva lønn og normert arbeidstid skulle tilsi. Dette er arbeid som er fullstendig avhengig av en brennende lidenskap for mennesket.

KOM (Politiets Koordineringsenhet for Ofre for Menneskehandel) fikk i 2013 innrapportert 300 personer som er under oppfølging som potensielle ofre for menneskehandel. Vi vet dessverre at mørketallene er store, og at 300 bare utgjør overflaten av et isberg. Til sammenligning estimerte en offisiell amerikansk rapport tidligere i år at det ble identifisert 44.758 ofre globalt i 2013. Likevel viser godt estimerte tall at i realiteten befinner tallene seg i en helt annen liga: 27 millioner.

1. august 2015

En Dag er en bevegelse som ønsker å forandre Norges historie. For å vise at Kirken i Norge ikke er villig til å se mennesker utnyttet, men som tar opp kampen for å elske mennesker i både ord og handling.

1. august 2015 skal Bislett Stadion fylles av lidenskapelige mennesker. Tusenvis av mennesker som roper ut et budskap på vegne av de stemmeløse. Det blir en spennende dag med førsteklasses informasjon, inspirasjon, konserter og underholdning.

Målet med dagen er å opprette den britiske organisasjonen Hope for Justice i Norge. Hope for Justice ble stiftet i 2007 av Ben Cooley, og har vokst seg til å bli den største organisasjonen mot moderne slaveri i Storbritannia. Organisasjon forener hengivne jurister, tidligere militære, etterforskere og renommerte politimenn, for å innta en uvurderlig rolle som tredjepart mellom politi og offer.

Hope for Justice har vist en modell som fungerer: Flere hundre mennesker er assistert ut av slaveri i løpet av kort tid. Dette gir oss visshet om at slaveri ikke er en realitet vi trenger å leve med. Ryktene om deres profesjonalitet overskrider grenser og vekker oppsikt over hele verden. I Storbritannia er organisasjonen nå hentet inn for å trene britiske polititjenestemenn.

Tenk hvis Norge kan bli det første landet i verden hvor moderne slaveri bare er en ond del av vår historie. Ikke bare i teori, men i praksis. En samlet Kirke som reiser seg for å utøve sin gudgitte misjon: Kjærlighet i verbform. Menneskets frihet. Deres verdighet.

Boken til Skaperkraft utgis av Frekk Forlag i november, men kan allerede forhåndsbestilles på skaperkraft.no til 200,-. En mulighet for å kunne slutte deg til troppene av hverdagshelter. En perfekt julegave til dine kjente og kjære.

1. august 2015. En Dag. Bislett Stadion. Bli med på et stykke historie!

Les mer på endag.no, se hvordan du kan bli Helt for en Dag, booke en foredragsholder hjem til dere og la oss finne ut om vi kan arrangere noe sammen!