Ordliste

Her er et oppslag over min definisjon av ord som dukker opp i artiklene fra tid til annen

Agnostisisme: Troen på at det ikke finnes tilstrekkelig kunnskap til å gjøre seg opp en mening om absolutte sannheter, inkludert eksistensen av en Gud eller guder. I praksis det samme som ateisme siden man ikke har tro på at det eksisterer en Gud eller guder.

Antiteisme: Aktiv motstand mot teisme og religion.

Ateisme: Ateisme, slik det brukes i dag, har gjerne to betydninger. Først har vi en svak eller myk ateisme som er en simpel benektelse av troen på en Gud. Deretter har vi sterk eller hard ateisme som er en påstand i forstand av at det ikke eksisterer noen Gud. Mer på:
Den ateistiske bevisbyrden

Deisme: Troen på en Gud som har skapt det fysiske universet, men som siden har trukket seg ut av det.

Epistomologi: Også kalt kunnskapslære. Hvordan mennesket tilegner seg kunnskap om virkeligheten.

Ikke-teisme: Fravær eller avvisning av tro på en personlig Gud.

Klassisk fundasjonalisme: Holder at en tro for en person hvis (og bare hvis) det enten er en “properly basic” (altså selv-innlysende, uforbederlig, eller åpenbar til sansene for den personen), eller kan tros på grunnlag av påstander som er akseptable og som støtter den, deduktivt, induktivt eller abdusert.

Materialisme: Troen på at universet bare består av materielle ting.

Naturalisme: Troen på at den naturlige verden er alt som eksisterer.

Naturlig teologi: En gren av filosofi og teologi som omhandler vår rasjonalitet og opplevelse. Brukes ofte til forsøk på å bevise Guds eksistens, Guds egenskaper eller lære om Guds natur, basert på rasjonalitet og observasjoner av naturen omkring oss.

Ontologi: Den virkeligheten som eksisterer, uavhengig av hvordan vi tilegner oss kunnskap om den.

Scientisme: Den filosofiske posisjonen av at naturvitenskap er eneste vei til kunnskap om virkeligheten. At all ekte kunnskap må være naturvitenskapelig kunnskap.

Teisme: Troen på at det eksisterer en Gud eller guder.

Teologi: Resonnering rundt og forståelse av Guds natur og hans egenskaper, basert på natur og åpenbaring.

 • Pingback: Hvorfor forsvare tro? « danieljoachim.org()

 • Pingback: Kan man bevise Gud? « danieljoachim.org()

 • Pingback: Hvorfor trenger man metafysikk? « danieljoachim.org()

 • Håkon Kravdal

  Hei!
  Jeg er sterkt uenig i din definisjon av agnostisisme, spesielt det at agnostisisme og ateisme i praksis skal være det samme.
  Slik jeg ser det, er det sånn at enten så har naturen en årsak (i fortid, nåtid eller begge deler), eller så har den det ikke. Jeg mener dette er en dikotomi, og avviser man den ene muligheten, må man nødvendigvis akseptere den andre. Med “årsak” her menes selvfølgelig Gud. Og dersom naturen ikke har en årsak, må den være evig, uendelig og uskapt.
  Ateister avviser Guds eksistens, og følgelig blir de nødt til å akseptere den andre muligheten. Slik deister/teister tror på Gud (jeg vet du mener Guds eksistens kan bevises, men cut me some slack akkurat her), må altså ateister tro på “den evige natur”. Som agnostiker – i motsetning til ateisten – tar jeg ikke definitivt standpunkt i denne dikotomien. Og det er en stor forskjell!

  • Jeg er langt på vei enig med deg. Har ikke oppdatert denne ordlista siden bloggen starta, og ser at formuleringa kan være uheldig.

   Mange ateister vil jo si at man ikke “aktivt” avviser Guds eksistens, men er like “ateist” som en baby eller en “a-Zeusist”. Sånn sett vil en ateist insistere på at han er i samme bås som den du skisserer her, med ikke definitivt standpunkt. Jf. positiv og negativ ateisme i diskusjonen her.
   https://www.danieljoachim.org/2014/04/den-ateistiske-bevisbyrden/

   Jeg er altså enig i at dette ofte bare ender opp i et retorisk triks, men hadde ikke skrevet nok ved bloggoppstart til at jeg gadd å tirre unødvendig på det.

   Hvis du selv skulle gitt en definisjon på to setninger. Hva ville den vært? :)

   • Håkon Kravdal

    Synes du formulerte deg godt og presist i første avsnitt i lenken din. Det hele synes da egentlig bare å koke ned til retorikk, der “myk ateisme”, så vidt jeg kan skjønne, er det samme som agnostisisme. Men det er såpass stor forskjell mellom “myk” og “hard” ateisme – i hvert fall oppleves det slik for meg – at jeg synes den myke konsekvent bør omtales som agnostisisme – jeg mener, når vi først har laget et ord for det. Det er også mer entydig, og følgelig unngår man misforståelser. Og jeg unngår å bli satt i bås med ateister jeg helst ikke vil assosieres med ;)

    Så synes jeg at både agnostiker og ateist er dårlige betegnelser på en baby som ikke har tenkt over spørsmålet i det hele tatt. “Jeg vet ikke hva jeg skal tro” er noe ganske annet enn “jeg har ikke tenkt over spørsmålet” :)

    Har ikke noe bedre forslag til definisjon enn den du har, men hvis du kutter siste setning om at agnostisisme og ateisme i praksis er det samme, så er jeg fornøyd ;) Ev. kan du geleide leseren ned hit i kommentarfeltet, hvis du synes det er hensiktsmessig :)

    Ellers – stå på! Spesielt den lange artikkelen om scientisme synes jeg var kanonbra!

    • Done. Takk, og kom gjerne med flere innspill og innlegg. Jeg veit jo at du fører en god penn! :)

Tro og fornuft – en hellig allianse. Lettlest, men gjennomtenkt