Ordliste

Her er et oppslag over min definisjon av ord som dukker opp i artiklene fra tid til annen

Agnostisisme: Troen på at det ikke finnes tilstrekkelig kunnskap til å gjøre seg opp en mening om absolutte sannheter, inkludert eksistensen av en Gud eller guder. I praksis det samme som ateisme siden man ikke har tro på at det eksisterer en Gud eller guder.

Antiteisme: Aktiv motstand mot teisme og religion.

Ateisme: Ateisme, slik det brukes i dag, har gjerne to betydninger. Først har vi en svak eller myk ateisme som er en simpel benektelse av troen på en Gud. Deretter har vi sterk eller hard ateisme som er en påstand i forstand av at det ikke eksisterer noen Gud. Mer på:
Den ateistiske bevisbyrden

Deisme: Troen på en Gud som har skapt det fysiske universet, men som siden har trukket seg ut av det.

Epistomologi: Også kalt kunnskapslære. Hvordan mennesket tilegner seg kunnskap om virkeligheten.

Ikke-teisme: Fravær eller avvisning av tro på en personlig Gud.

Klassisk fundasjonalisme: Holder at en tro for en person hvis (og bare hvis) det enten er en “properly basic” (altså selv-innlysende, uforbederlig, eller åpenbar til sansene for den personen), eller kan tros på grunnlag av påstander som er akseptable og som støtter den, deduktivt, induktivt eller abdusert.

Materialisme: Troen på at universet bare består av materielle ting.

Naturalisme: Troen på at den naturlige verden er alt som eksisterer.

Naturlig teologi: En gren av filosofi og teologi som omhandler vår rasjonalitet og opplevelse. Brukes ofte til forsøk på å bevise Guds eksistens, Guds egenskaper eller lære om Guds natur, basert på rasjonalitet og observasjoner av naturen omkring oss.

Ontologi: Den virkeligheten som eksisterer, uavhengig av hvordan vi tilegner oss kunnskap om den.

Scientisme: Den filosofiske posisjonen av at naturvitenskap er eneste vei til kunnskap om virkeligheten. At all ekte kunnskap må være naturvitenskapelig kunnskap.

Teisme: Troen på at det eksisterer en Gud eller guder.

Teologi: Resonnering rundt og forståelse av Guds natur og hans egenskaper, basert på natur og åpenbaring.

Tro og fornuft – en hellig allianse. Lettlest, men gjennomtenkt