Så hvorfor ikke bare skrive en bok?

Denne posten er veldig på tankestadiet, men følte for å lufte det her. Jeg har dessuten ingenting imot om noen ønsker å komme meg i forkjøpet, så lenge de gjør en grundig jobb. I løpet av denne påska har jeg blitt slått av en enkel tanke: Men hvorfor ikke bare en bok?

En bok som gir en (forholdsvis) enkel innføring i klassisk filosofi og klassisk teisme, og som kan gjøre det underholdende selv for nysgjerrige ungdommer og begynnende lekmenn. Som kan vise hvorfor dette er høyst relevant i dagens diskusjon om Guds eksistens, hvordan menneskesinnet fungerer, hva religiøs tro er og hvordan den forholder seg til fornuft, naturens mekanismer, menneskets evne til kunnskap, om moral, politikk, religion, sekularisering, osv.

write-a-book

Det virker kanskje arrogant for en 25-åring å tro at han kan skrive en bok som i stor grad skal forsøke å fortelle moderne mennesker hvorfor de tenker feil, hvorfor mennesker være materie OG sjel/form, og hvorfor noe slikt som Gud  eksistere. Heldigvis baserer jeg meg ikke på eget verk, men en syntese og klargjøring av geniale mennesker før meg og samtidig med meg. En slik bok ville inneholdt en solid referanseliste, med forslag til de som måtte ønske å lese seg opp på hvert enkelt tema med større presisjon og teknikk. En sniktitt for utålmodige kan man allerede finne øverst på fanen. Jeg er dessuten velsigna med å ha mennesker rundt meg som kan sikre høy kvalitet på både innhold og utlegning.

Norsk språk mangler generelt en bok som sammenhengende legger ut det klassiske perspektivet, med et solid argument til hvorfor dette utgangspunktet er overlegent til den “moderne”, mekaniske forståelsen. Hvorfor vi nødvendigvis må konkludere med at det eksisterer en allmektig og allvitende Gud. Hvorfor virkeligheten ikke kan være fullstendig fysisk, og ikke kan forstås mekanisk. Hvorfor naturen må forstås gjennom visse kategorier eller former, og ikke på naturlovsstyrt partikkelnivå. Hvorfor naturen ikke er meningsløs, men er iboende “målrettet”. Nettopp hvorfor, i ordene til Bentley Hart, ekte filosofisk ateisme er så fundamentalt irrasjonelt og logisk usammenhengende, at det burde anses som overtro?

Dette er meget ambisiøse påstander, og det krever nok minst en bok for i det hele tatt å gi en oversikt over hvordan de kan forsvares. Den religionsfiendlige har generelt i dag en tilsynelatende fordel av at det krever mindre tid og plass for å angripe motstanderen enn vice versa.

Så kom GJERNE med innspill på mail, Facebook eller kommentarfelt. Både om du ville vært interessert i å lese noe slikt, temaforslag, samarbeidsforslag og tittelforslag (som er litt bedre enn mitt forslag øverst). Litt mer om innhold følger under.

Jeg tenker grovt sett at en slik bok burde inneholdt fire deler:

 • Introduksjon til tema og diskusjonen i dag
 • En negativ del, med hvorfor metafysisk materialisme og naturalisme (les: ateisme) vises å være lite troverdig
 • En positiv del, hvor en klassisk forståelse av natur og Gud vises å være troverdig
 • En add-on med litt spesifikt om ulike tema, som f.eks. evolusjon, tro og fornuft, Jesu’ oppstandelse, kirkehistorie, den grusomme (les: egentlig ganske konstruktive) middelalderen eller naturvitenskap i møte med kristen tro.

Jeg har dessuten lyst til å fokusere på to temaer som jeg har særlig interesse for, og mener er spesielt relevante:

 • Metafysikk og naturfilosofi
 • Sinnsfilosofi

aanda

Så hvorfor trenger Norge en slik bok? Vel, jeg kan komme på noen grunner from the top of my head. Fordi…

 • Veldig få forsvarer et klassisk perspektiv i dagens Norge, til tross for at dette utgjør mesteparten av filosofisk og teologisk tradisjon
 • Det klassiske perspektivet har blitt urettferdig avvist, og er på vei tilbake for fullt
 • Mange teister og ateister tror at det de holder til eller avviser, virkelig bare er en slags “superutgave” av Zeus, istedenfor en Gud som er bl.a. den nødvendige Eksistensen selv
 • Mange teister og ateister tror at definisjon av tro er blind lojalitet, snarere enn en uunværlig komplementær og gjensidig konstruktiv del av fornuften
 • Fordi tro uten fornuft (fideisme) med god grunn fordømmes av Den katolske kirke
 • Mange tror at naturvitenskapens fremskritt har gjort Gud eksistens mindre sannsynlig
 • Mange ateister tror at “gud” bare er en tilfeldig hypotese med tilfeldige egenskaper, snarere enn å være en nødvendig eksistens med nødvendige egenskaper, som kan deduseres gjennom fornuft
 • Mange ateister ikke er klar over hvor skjørt og trosbasert (blind eller begrunnet) deres egen underliggende materialisme/fysikalisme/naturalisme er
 • “Naturvitenskapelige” gudsbevis (som Kalam eller Fine-tuning) har ulempen av å måtte forholde seg til sannsynligheter og “mest trolige forklaring”, snarere enn absolutte nødvendigheter
 • Sekularisme ofte utgir seg for å være en “nøytral” inkluderende felles utgangspunkt, til tross for at den baserer seg på en meeeget tvilsom metafysikk
 • Noen tror det finnes gode grunner for å tro at mennesket og hjernen vår er utelukkende fysisk og mekanisk
 • Noen tror det finnes gode grunner for å si at naturen ikke har iboende hensikter eller “rettethet”
 • Noen tror det finnes gode grunner for å si at moral egentlig bare er en subjektiv, genetisk bestemt, sosialkonstruert illusjon
 • Noen tror at det kan finnes en fysisk forklaring på universets eksistens, snarere enn å være fundamentert i noe med virkelige metafysiske forutsetninger (som f.eks. Gud i en klassisk forståelse) for å være en årsak til unødvendig eksistens
 • Mange naturalistiske argumenter for ting som overnevnte ikke er basert på logisk sammenhengende resonnementer, men snarere en dogmatisk lojalitet til deres allerede eksisterende virkelighetsforståelse
 • Mange som sier at “naturvitenskapen har bevist…<sett inn oppspinn her>”, ikke ser forskjellen på den påstanden og “min materialistiske virkelighetsforståelse forutsetter…”
 • Mange begår kategorifeil og logiske feil i samtale om Gud, filosofi og naturvitenskap
 • Respekterte meningsytrere som Hege Ulstein og John Egeland kan lire av seg rent tøv, som her og her. Når religion og Gud nevnes i norsk media for øvrig, er det gjerne på et banalt nivå
 • I forlengelsen av det: At noen ikke er klar over at logikk og fornuft har vært blant religionenes største styrker siste årtusener
 • Noen kristne tror det finnes noen god grunn til å avvise evolusjonsteorien (i dens mest fundamentale form), eller holde til en jord som bare er 6.000 eller 10.000 år gammel
 • Fundamentalisme må bekjempes på begge sider av skalaen

Så til slutt mine egne egoistiske grunner:

 • Helt siden jeg var liten, har jeg alltid hatt et behov for å være først. Etter at planen om å gi ut kokebok som 8-åring, og romanen om gutten Charles og kompisen hans som smuglet seg med i en båt fra Dover til Lisboa i middelalderen som 12-åring gikk i vasken, etterfulgt av å alltid skulle være yngste sjakkmester eller yngste spiller og helst kaptein på A-laget i 3. divisjon, frister naturligvis tanken om å skrive om filosofi i ung alder, som kan skape muligheter for nye prosjekter
 • Uten deadline, kan jeg jobbe nøye for å få alt nøye kvalitetssikret, med gode referanser. Flere år om nødvendig
 • Noe slikt ville gjort meg spesielt effektivt i å jobbe frem mot en eventuell doktorgrad i filosofi

Tanker? Protester? Forslag? Det setter jeg gjerne pris på! :)