Gud og menneske i en person

Den hypostatiske unionen

Kjenner du tørrheten av ørkenstøv i ganen allerede ved dette første uttrykket? Tja, det er en grunn til at jeg ikke satte det som hovedoverskrift. Det ville jo vært dårlig BI-markedsføring. Men dette er faktisk ganske interessant. Just give it a try…

Jeg skrev tidligere et innlegg om Athanasius sin logikk bak inkarnasjonen. Altså tanken om at Gud ble menneske i personen Jesus Kristus. I forlengelsen av det kan man tenke at det tilsynelatende er noen vanskelige problemer, som vil bli behandlet i flere innlegg fremover under bloggkategorien Jesus Kristus.

Gud i Jesus Kristus, Logos i menneske, Ordet i kjød. Dette er som sagt et mysterium. Det betyr ikke at det er irrasjonelt eller krever blind tro, men at det er forbi hva vi kan vite med fornuften alene, og bare gjennom spesiell åpenbaring. Vår forståelse av dette får imidlertid en helt annen forståelse, når vi allerede har bakgrunnskunnskapen om at Gud er, og at Han kan åpenbare ting. I beste fall kan vi forsvare at inkarnasjonen ikke er logisk selvmotsigende, og kan brukes til å avsløre en dypere mening som strekker seg utover det språk og syllogismer alene klarer. I hvert fall at svake “kristendomskritikere” a là Dawkins, Grayling, Carrier og Harris ikke kan gi hverandre high-fives helt ennå, uten å gå i dybden først og gjøre grundig arbeid.

Inkarnasjonen blir forstått som at Jesus Kristus er 100% menneske og 100% Gud. En individuell menneskelig natur og en individuell guddommelig natur, i en person. Kristne er visst tross alt ikke helt stødige i verken matematikk eller logikk, og dette virker til å åpne opp for noen åpenbare spørsmål.

Ta for eksempel de klassiske demonstrasjonene av Guds eksistens. De viser at vi kan vite at Gud eksisterer som den uforandrede forandrer, eller ” ὃ οὐ κινούμενον κινεῖ” (the Unmoved Mover), for å bruke Aristoteles sine ord. Men innebærer ikke inkarnasjonen i Jesus Kristus at Gud selv blir nettopp…forandret? Å bli født som menneske må da være en forandring…eller?

Les også gudsbeviset på denne bloggen som starter her:
Argumenter for Guds eksistens: steg 1 – en nødvendig virkelighet

Men til dette argumentet. Jeg ser for meg noe som dette:

1.1 Gud kan ikke X

1.2 Kristus gjorde/var X

1.3 Derfor var Kristus ikke Gud

Du kan sette inn hva du selv ønsker for X. Det kan være “bli født”, “være gutt”, “dø”, “ha en kropp”, “lære ting”, “gå”, osv. Ting vi aldri kunne sagt at Gud kan gjøre, annet enn i en veldig overført, billedlig betydning. Gud er tross alt ikke en ting blant andre i naturen, som solguder, Zeus, Odin eller nyateistiske karikaturer, men ren aktualitet og eksistensen selv.

Den vanlige responsen til dette argumentet, er hva vi kaller for den hypostatiske unionen (pkt. II.2). Unionen av en menneskelig natur i en guddommelig person.

Det høres kanskje heavy ut, men den grunnleggende ideen er at når noe er tilknyttet en person, så vil alt som berører det, også berøre personen, selv om personen selv kunne eksistert uten det.

Hvis du berører handa mi, berører du meg. Kutter du av handa mi, skader du meg, selv om min person kan eksistere uten den, og selv om min person kunne ha eksistert før den, f.eks. som et foster uten utviklet hand. Det samme kan du si med andre ting, som eiendeler, klær og likhet. Du kan uttrykke ditt sinne mot meg gjennom å ødelegge tingene mine, osv.

Analogien over er ikke helt perfekt, siden den hypostatiske unionen er sui generis, altså noe helt unikt, men den grunnleggende tanken om tilknytning til personen holder. Det er fremdeles mange innvendinger som kan gis, men dette er et første svar til argumentet ovenfor.

hypostatic-union-before-resurrection

Vi skal se videre på hvorfor ikke personhet nødvendigvis er begrensa til en enkelt natur, men er noe som eksisterer over det.

Neste innlegg:
Kristus og vår forståelse av personhet

 • Nicklas Elofsson

  Hej! Tack för en fantastiskt bra blogg! Du skriver väldigt bra och berör många intressanta teman.

  Undrar bara över en sak. Du skrev att Inkarnationen förstås som att Jesus är 100% människa och 100% Gud. Men är det inte snarare så att den traditionellt sett förstås som att Jesus är sann människa och sann Gud?

  Allt gott! Mvh Nicklas

  • Hei Nicklas!

   Takk for det. Hyggelig å se at svensker også følger med her! :)

   Så spørsmålet mitt er: Er det en motsetning mellom at Jesus er (1) fullt (100%) menneske og fullt Gud, og er (2) sant menneske og sann Gud?

   • Nicklas Elofsson

    Inte nödvändigtvis, men det beror på hur man utvecklar och preciserar en vidare förklaringsmodell. Personligen tänker jag att det kan vara bra att undvika formuleringen “Jesus är 100% Gud och 100% människa” eftersom det lätt ger upphov till en kontradiktorisk förståelse av tvånatursläran hos mottagaren.
    Eller vad tänker du? :-)

    • Nicklas,

     Ja, det er nok lett for at det kan skape opphav til forvirring. Men det var egentlig grunnen til at jeg skrev denne posten i utgangspunktet, etter teksten om Athanasius, hvor disse kristne virka forvirra nok til å ikke skjønne at en person ikke kan være 100% + 100% til. Jf.:
     https://www.danieljoachim.org/2014/11/athanasius-inkarnasjon/

     Samtidig tenker jeg det er viktig å presisere at naturene burde forstås som fullstendige. Formuleringa om “100%” var kanskje ikke nødvendig, men var mer et retorisk forsøk på å understreke dette på en enkelt forståelig måte.

     Så to spm:
     1. Du er enig i at tonaturslæren tilsier at vi både kan si (1) at personen Jesus er sann Gud og sant menneske, og samtidig (2) har en fullstendig guddommelig natur, og en fullstendig menneskelig natur?
     2. Er det dermed formuleringa med “100%” som du helst vil unngå? :)

     • Nicklas Elofsson

      Beklagar att mitt svar har dröjt!

      Angående fråga 1: Ja, jag håller fullständigt med dig på dessa punkter.
      Angående fråga 2: Yes, det stämmer ;-)

      Ha en fin helg! :-)