Tag Archives: menneskehandel

Notat om moderne slaveri

(Publisert på Skaperkraft sine sider 11.05.15)

Et fint seminar på Stortinget er unnagjort, og du finner en direktelink til notatet under. Fritt tilgjengelig!

Notat: Åtte tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet

I disse dager blir vi kontakta flere ganger ukentlig av elever på ungdomsskole og videregående skole som skal skrive prosjekt om moderne slaveri, men lurer på hvor de skal finne informasjon. En gledelig utvikling i norsk skole.

Notatet ovenfor inneholder en veldig leselig intro om hva moderne slaveriet er, og hvordan det ser ut i global og nasjonal kontekst, med kilder. Forhåpentligvis kan den fungere som en ressurs fremover. Tips gjerne andre om den, slik at den kommer til god nytte.

Åtte tiltak for å bekjempe moderne slaveri i Norge

(Skrevet med Andreas Masvie og Tonje Fyhn. Skribenter tilknyttet tankesmien Skaperkraft. Opprinnelig publisert i Dagbladet 06.05.15)

Det moderne slaveriet regnes som verdens tredje største illegale industri. Vet du at det er slaver også i Norge?

For en stund siden ble en ung mann fra Bangladesh pågrepet av politiet under en kontroll på arbeidsplassen. Mannen viste, til politiets overraskelse, glede og lettelse over pågripelsen. Han kunne knapt lese, og ikke hadde han greie på hvilket land han befant seg i. Han ble tvunget til å arbeide opp mot 80 timer i uken som renholder. Månedslønnen var på 200 kr. Den unge mannen representerer vår tids slaver. Kvinnene som du kanskje så på NRKs Brennpunkt-dokumentar for noen uker siden, er tre andre representanter.

Hvem er disse slavene? De er gutter og jenter, menn og kvinner. I Norge er de fleste fra Nigeria og Romania. Med «slaver» mener vi mennesker som ikke kan bevege seg hvor de vil, som tvinges til å utføre arbeid og som ikke kontrollerer eiendelene sine. Slaver er mennesker som er fanget; de er havnet i en situasjon de aldri ville valgt ved informert enighet. Mange blir mishandlet. Dette er mennesker som på alle måter eies av andre mennesker. De fleste er kvinner som presses til å selge kroppen sin. Men andelen slaver innen yrkesgrupper som håndverkere og bygningsarbeidere vokser stadig. I Frekk Forlag og tankesmien Skaperkrafts nye utgivelse Norsk slaveri hevdes det at denne veksten kan være med å forklare hvorfor vi ser et økt tilbud innen svarte markeder i Norge. Det moderne slaveriet trives best i svarte markeder. Og da bør det vekke bekymring at Norge har Vest-Europas nest største svarte økonomi.

Hvordan blir disse menneskene slaver? Mannen fra Bangladesh trodde kanskje han kunne brødfø familien sin ved å vaske hus i Norge. Kvinnen fra Nigeria eller Romania vil kanskje finansiere studier på lignende vis. Dermed inngår de en avtale og drar nordover. Men når de kommer til Norge forstår de raskt at arbeidsforholdene ikke reflekterer det de er blitt forespeilt. Identifikasjonspapirer og eiendeler blir tatt fra dem. De får lite eller ingenting betalt for arbeidet. Levevilkårene vil mange karakterisere som uutholdelige. Dersom de prøver å flykte, truer bakmennene med å straffe dem eller familien i hjemlandet.

Dette er realiteten til anslagsvis 30 millioner mennesker på verdensbasis, hvorav 300 er registrert mistenkt som offer i Norge. Sannsynligvis er det betydelige mørketall. Kanskje må man multiplisere de 300 med ti. Dette er mennesker hvis verd og frihet er stjålet fra dem. En slik praksis forbinder vi med bomullsplantasjer i USA på 1700-tallet, eller praksiser enda lenger tilbake i tid, som i Romerriket – ikke med Norges frie og liberale demokrati anno 2015.

Den moderne slaveindustrien forutsetter høy avkastning. I dag nyter slavehandlerne både høy profitt og lav risiko. Den høye profitten skyldes høy etterspørsel, i form av at nordmenn villig betaler for arbeid utført av slaver, da dette som regel er langt billigere enn hva legale aktører kan tilby. Dessuten er det sjeldent klart at det faktisk er slaver som tilbyr disse tjenestene, og vi har derfor ingen moralske skrupler. Når slavehandlerne ikke har utgifter relatert til lønn og anstendige arbeidsvilkår kan virksomheten være svært innbringende.

Den lave risikoen er et resultat av at vi som samfunn har svært mangelfull kunnskap om slaveindustrien. Det moderne slaveriet skjuler seg ofte bak billige varer og tjenester, noe vi sjeldent setter spørsmålstegn ved. Heldigvis finnes det lokale helter, spesielt i byer som Bergen og Stavanger, som kjemper for ofrene. Nå er det på tide at vi tar et oppgjør med det moderne slaveriet også på et politisk overordnet og nasjonalt plan. Minst 300 mennesker i Norge er slaver. Det er overkommelig å redusere dette til null. La oss ha som målsetting å bli verdens første land som avskaffer slaveriet i praksis, ikke bare i vedtak – og la oss gjøre det i vår levetid.

Derfor ønsker vi å presentere åtte tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet i Norge. Dette er tiltak som er politisk ukontroversielle, økonomisk overkommelige og praktisk gjennomførbare:

 1. Iverksette nasjonal informasjonskampanje der folk flest settes i stand til å være oppmerksom på mistenkelige situasjoner og lærer hvordan de kan varsle ved mistanke om slaveri.
 2. Iverksette informasjonsarbeid overfor tilreisende til Norge fra land hvor forekomsten av slaveri er stor, gjerne ved å dele ut informasjonskort med telefonnumre og informasjon om hvordan man kan få hjelp.
 3. Etablere nye rutiner og sjekklister til behandling av visumsøknader som gjør saksbehandlerne oppmerksomme på tilfeller hvor det er fare for at søkeren er offer for slaveri.
 4. Opprette egne etterforskningsgrupper i politiet som har bekjempelse av det moderne slaveriet som sitt spesialfelt.
 5. Gi kompetanseheving til yrkesgrupper som kan komme i berøring med slaveri; treningen bør gjelde spesielt for sosialarbeidere, grensekontrollører, aktorer og dommere, ansatte innen immigrasjonssystemet og medarbeidere i relevante frivillige organisasjoner.
 6. Opprette gratis nasjonal tipstelefon hvor man kan varsle anonymt ved mistanke om menneskehandel.
 7. Formalisere veien videre for ofre som befris fra menneskehandel, slik at disse sikres tverrfaglig oppfølging, skjermet restitusjonstid, og en tilpasset søknadsprosess for opphold i Norge
 8. Etablere et sterkere internasjonalt samarbeid mellom politi og påtalemyndigheter for å kunne drive forebyggende arbeid på tvers av landegrenser.

Ideelle organisasjoner har allerede brettet opp ermene og begynt arbeidet. Men det vi trenger nå er den politisk overordnede og nasjonale planen. Vi må kort og godt ta et offentlig oppgjør med den stadige krenkelsen av menneskeverdet midt i blant oss.

Tiltak mot moderne slaveri på Stortinget

Et kort opphold fra filosofien igjen. En siviløkonom og konsulent med alvorlige filosofi-nerderier må tross alt få lov til å koble av med litt andre ting på fritida.

For på torsdag 7. mai kl. 08:15-10:45 arrangerer Tankesmien Skaperkraft, sammen med stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad, et felles seminar om bekjempelse av moderne slaveri.

Der vil jeg og Andreas Masvie publisere notatet vårt om moderne slaveri, som avsluttes med åtte konkrete og realistiske forslag til tiltak som kan settes inn allerede nå. Tonje Fyhn skal også ha stor ære for et sterkt bidrag til notatet.

Det vil bli innlegg fra Stian Vatnedal i Politiet, statsadvokat Rudolf Christoffersen, og Neil Wang, som har vært leder for flere tusen politimenn i Storbritannia, samt en kort diskusjon med representanter fra flere politiske hold.

Det er veldig viktig at du melder deg på linken under, siden arrangementet er på Stortinget, og fort kan fylles opp.

Slik bekjemper vi menneskehandel.

I mellomtida kan du bestille deg denne boka fra Tankesmien Skaperkraft, se stream fra lanseringen av boka, eller lese denne teksten jeg tidligere har skrevet på temaet.

Vil du bruke stemmen din mot menneskehandel?

(Oppdatert 09.02.15.)

Foredragsteamet til EN DAG har nå reist land og strand rundt om i Norge i et halvt år. En bok er utgitt, og vi ønsker å legge inn et ekstra gir for å få enda større aktivitet frem mot det store arrangementet på Bislett 01.08.15. Derfor ønsker vi å invitere et par nye foredragsholdere som kan bli med teamet vårt.

Søknadsfrist tirsdag 17. februar!

Vi ønsker 2-3 nye foredragsholdere, fortrinnsvis fra Sør og Vest-Norge, men alle oppfordres til å søke.

Et krav til nye foredragsholdere på dette tidspunktet, er at du har anledning til å bli med på samlingen vår til helga 20.-22. februar. Her skal vi dele erfaringer, trene oss videre opp, og tenke sammen fremover. Vi sponser flybilletten din, og hjelper med kost og losji dersom du trenger det.

Søknadsfrist er så snart som mulig. Innhold og informasjon om søknaden står nederst. Aktuelle søkere blir intervjuet fortløpende.

Dersom du ønsker mer kunnskap om temaet, kan du se denne 18 min gode innføringen fra en av pionerene i feltet, eller ta kontakt på mail for tilgang til vår egen database med diverse informasjon. Kunnskap, profesjonalitet og indre motivasjon er våre beste våpen!

Den 1. august 2015 arrangeres EN DAG. En dag som skal forandre Norges historie. Bislett stadion i Oslo skal fylles opp med tusenvis av mennesker, og målet er på å bidra til å etablere organisasjonene Hope for Justice i Norge og A21 Campaign i Norge. 

554614

Hope for Justice er den største organisasjonen mot menneskehandel i UK, og jobber på gatenivå med både å fange bakmenn og trene opp personer som jobber tett på ofrene. De har hittil hjulpet hundrevis av mennesker ut av moderne slaveri, med nye verdifulle personer lagt til den statistikken hver eneste uke. Organisasjonen er anerkjent over hele UK for deres profesjonalitet, og har en uvurderlig posisjon mellom politi og offer. Les mer på deres nettsider.

standard_A21_WebLogo

A21 Campaign er en internasjonal organisasjon med solide resultater og virksomhet i en stor rekke land. Fire P’er står sentralt i deres arbeid:

 • Prevention – forebygging
 • Protection – beskyttelse
 • Prosecution – straffeforfølgelse
 • Partnership – samarbeidspartnere

A21 vil stoppe urettferdigheten før den i det hele tatt begynner. Forebygging og bevisstgjøring, De tror at den mest strategiske måten å stoppe menneskehandel er å stoppe urettferdigheten før den i det hele tatt har begynt. Det er derfor de legger så stor vekt på forebygging og det å skape bevissthet om temaet – for å forhindre at fremtidige generasjoner blir ofre og istandsette dem til å bekjempe slaveriet.

Les mer om A21 på deres nettsider, og følg deres nye norske avdeling på Facebook.

EN Dag er initiert av IMPULSTenOaseGet FocusedTankesmien Skaperkraft, med fler. EN DAG er et non-profit prosjekt, som blir drevet fremover av en stor mengde dyktige, lidenskapelig mennesker.

Dette året trenger vi en rekke dyktige og dedikerte personer til å reise rundt over hele Norge for å informere og engasjere unge og eldre mennesker over hele Norge, samt tiltrekke personer til arrangementet neste sommer. Vil du være med på et slikt foredragsteam, og jobbe med et fleksibelt og inspirerende team? Du vil få nødvendig opptrening i løpet av en intensiv helg og få dekket utgifter i forbindelse med kost og losji på veien for foredragsteamet.

slavery45

Norge kan bli det første landet i verden hvor moderne slaveri ikke eksisterer. En bevegelse som vil spre seg utover. Vil du være med på å skrive den historien?

Krav til søknad (1-2 sider i skriftstørrelse 14):

 • Alder (min. 20 år)
 • Bosted
 • Yrke/studier
 • Motivasjon
 • Foredragserfaring
 • Evt. referanser
 • Kunnskap om emnet
 • Andre ønsker og forslag
 • Annet

Sendes til jkleiven@gmail.com!

Emma’s Story from Hopeforjustice on Vimeo.

Edward’s Story from Hopeforjustice on Vimeo.